Canlyniadau Chwilio yn y categori Eraill

Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 2 cofnodion | Tudalen 1 o 1

Oedolyn ifanc proffesiynol yn chwilio am le i fyw yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol yn chwilio am dŷ i'w rannu neu fflat yn ardal Nhreganna.

Stafell wely dwbl gyda dodrefn yn cynnwys yr holl filiau.
Yn rhydd o Fis Ionawr.

I rannu gyda merch broffesiynol Gymraeg yn eu hugeiniau yn Nhreganna. Dim ond taith gerdded o 20 munud i ganol y ddinas. Cyfleus iawn i shopau Treganna.

Ystafell fyw, cegin fodern, ystafell ymolchi a chawod a gardd yn y cefn.

£350 y mis.