Tafarn / Bwyty Ar Werth

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Ceredigion
Dyffryn Aeron

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rowland Evans

Ffôn: 01570 471755

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Offer y dafarn, cegin, a bwyty yn cael eu cynnwys yn y pris - felly yn barod i ddechrau masnachu ar unwaith! Adeilad llawn cymeriad. Mae llawer o adnewyddu cosmetig wedi ei gyflawni yn ddiweddar.

Ystafell ddigwyddiadau mawr sy'n gwasanaethu 50+. Cinio Sul a phrydau gyda'r nos yn cael eu gweini ar hyn o bryd. Maes parcio mawr ac adeilad allanol - potensial ar gyfer datblygu Trosiant da iawn.

Gwerthu oherwydd ymddeoliad ar ôl dros 24 mlynedd! Busnes wedi ei sefydlu ers blynyddoedd gyda thimau pŵl a dartiau a thimau pêl-droed lleol yn cefnogi'r busnes.

Amwynderau lleol da - siopau, garej, theatr, ffatrïoedd, ysgolion, depo amaethyddol.

Fflat Hunangynhwysol 4 gwely yn rhan o'r adeilad gyda mynedfa ar wahân. Wedi'i leoli ar y brif ffordd brysur rhwng Llanbedr Pont Steffan ac Aberaeron.

I gael mwy o wybodaeth ynglŷn â'r cyfle gwych yma ac i drafod yr opsiynau gwahanol sydd ar gael, ffoniwch 01570 471755