Ty tair stafell wely ar gael i'w rhenti yn Grangetown

Trosolwg

Disgrifiad

Ty teras Fictoraidd, wedi'i leoli'n ardderchog yn Grangetown, o fewn 15 munud o gerdded i ganol y ddinas a Bae Caerdydd. Mae'r eiddo wedi'i foderneiddio'n brydferth tra'n cynnal naws a nodweddion gwreiddiol. Mae'r eiddo'n cynnwys tair stafell wely, gofod swyddfa fach a stafell ymolchi fyny'r grisiau. Mae yna gegin osodedig mewn steil ffermdy gydag oergell ayb, ystafell utility a thoiled lawr grisiau, a dwy ystafell dderbyn o faint da gyda llosgwr boncyff (log burner) gweithredol wedi'i osod. Gardd hyfryd o faint da. Eiddo gwych ar gyfer pobl broffesiynol.

Pris : £800 pob mis

Cysylltwch a Emma: 07974 914488 / neu Matt 07831 582484