ERROR: http://lleol.cymru/article/detail.php

Query: UPDATE Report_Article SET report_amount = report_amount + 1 WHERE article_id = 175 AND report_type = 2 AND DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') = DATE_FORMAT(NOW(), '%Y-%m-%d')

 Errno: 1213
 Error: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
_SERVER data
    REMOTE_ADDR : 54.144.55.253
    REMOTE_PORT : 41400
SCRIPT_FILENAME : /kunden/homepages/10/d114928358/htdocs/oldhtdocs/wsb3726335107/article/detail.php
 REQUEST_METHOD : GET
   QUERY_STRING : article=ty-tlws-ardal-delfrydol-yn-grangetown-caerdydd
    REQUEST_URI : /article/ty-tlws-ardal-delfrydol-yn-grangetown-caerdydd.html
Ty tlws, ardal delfrydol yn Grangetown, Caerdydd

Ty tlws, ardal delfrydol yn Grangetown, Caerdydd

Trosolwg

Lleoliad

Cymru
Caerdydd
Caerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhodri Davies

Ffôn: 07943546678

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Lleoliad cyfleus i ganol y ddinas, i‘r bae a phobman arall yng Nghaerdydd.

Dau ‘stafell wely dwbl a ‘stafell lloft wedi’i drawsnewid - felly all fod yn addas i ymgartrefu teulu ifanc neu ddau ffrind.

Mae’r ty’n cynnwys lolfa a stafell fwyta wedi’u cysylltu â gegin hîr yn ymestyn i’r ardd trwy’r stafell haul. Mae’r ystafell ymolchi mawr gyda bath a chawod ar y llawr cyntaf yn ogystal a ty bach arall lawr llawr. Mae yna llawer o ffenestri fawr yn gadael i belydrau'r haul llifo trwy'r ty.

Mae pob rhan o’r dodrefn wedi ‘u cynnwys gyda’r ty - dau gwely dwbl, soffa, oergell / rhewgell, peiriant golchi dillad / sychu dillad, bwrdd bwyta, desg cyfrifiadur a hyd yn oed ffwton yn y ‘stafell lloft lle all rhywun aros dros dro.

Mae’r prîs yn cynnwys pob bil (rhyngrwyd ddi-wifr, trydan, nwy, treth cyngor, dwr)

900 y mis

Cyswlltwch a Rhodri
07943546678