YN CHWILIO: Ystafell/fflat yn ardal Nhreganna, Caerdydd

Trosolwg

Lleoliad

Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iestyn Wyn

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Oedolyn ifanc proffesiynol yn chwilio am le i fyw yng Nghaerdydd. Yn ddelfrydol yn chwilio am dŷ i'w rannu neu fflat yn ardal Nhreganna.

Gadewch i mi wybod os ydych yn chwilio am rywun i rannu tŷ neu os ydych yn gosod fflat, byddai'n ddiolchgar iawn am unrhyw gymorth!

Diolch,

Iestyn