Ystafell Ddwbl i'w Rhentu - Caerfyrddin - ar gael nawr

Trosolwg

Disgrifiad

Ystafell ddwbl i'w rhentu mewn ty braf yng Nghaerfyrddin. Tafliad carreg o ganol y dref, o Goleg y Drindod ac Ysbyty Glangwili. Delfrydol i ferch broffesiynnol yn ei 20/30 au.

£330/mis (yn cynnwys biliau + treth y cyngor). Ystafell wedi'i dodrefnu. Popeth sydd ei angen arnoch yn y ty, ac mae gardd yn y cefn. I rannu'r ty gyda merch arall. Cysylltwch am ragor o wybodaeth - 07814 795324 neu catrinhowells@hotmail.com. Diolch!