Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Llythyr agored yn galw am ddatganiad ...

15/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi anfon llythyr agored at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, i holi pryd y mae'n bwriadu gwneud y datganiad a addawodd ar reoli problem tai haf yng Nghymru.

darllenwch mwy

Croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog i ...

15/01/2021
Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi croesawu ymrwymiad y Prif Weinidog, Mark Drakeford, i gyflwyno deddfwriaeth i fynd i’r afael â’r argyfwng tai yn nhymor nesa’r Senedd os bydd yn parhau yn ei swydd wedi’r etholiad eleni.

darllenwch mwy

Yr Eisteddfod Genedlaethol yn gwahodd...

15/01/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iechyd, Newyddion

Fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cynnal sesiynau canu a sgwrsio wythnosol er mwyn i eisteddfodwyr allu gadw cwmni mewn cyfnod anodd.

darllenwch mwy

Y Prif Weinidog yn croesawu adroddiad...

14/01/2021
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae'r Prif Weinidog, Mark Drakeford wedi croesawu cyhoeddi adroddiad newydd sy’n galw am ddiwygio cyfansoddiad y Deyrnas Unedig ar “batrwm ffederal radical”,

darllenwch mwy