Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Haydn Holden yn ôl gyda sengl ddwbl n...

13/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

20 mlynedd wedi iddo ryddhau ei EP ddiwetha’ ar label Sain, mae'r artist sy'n wreiddiol o Drawsfynydd, Haydn Holden yn ôl efo’i sengl ddwbl newydd – ‘Hefo Mi 2021 / True’.

darllenwch mwy

Lansio teithiau seiclo i alluogi pobl...

13/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gyda haf o fwynhau gwyliau’ gartref’ o’n blaen, mae un cwmni newydd yn barod i gymryd mantais o’r twf mewn diddordeb mewn seiclo, ac i helpu pobol leol ac ymwelwyr fwynhau Ynys Môn wrth seiclo.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangra...

13/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangrannog yng Ngheredigion fydd lleoliad yr ŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni, a gynhelir yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.

darllenwch mwy

Y bardd a'r academydd Mererid Hopwood...

12/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd academydd a bardd o Brifysgol Aberystwyth ar raglen Gŵyl y Gelli eleni, a ddarlledir am ddim ar-lein o'r Gelli Gandryll o 26 Mai tan 6 Mehefin.

darllenwch mwy