£1.3 miliwn wedi ei godi yng Nghymru yn dilyn seiclon yn Ne Affrica

02/10/2019

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae Apêl Seiclon Idai y Disasters Emergency Committee bellach wedi cau, ac mae DEC Cymru wedi cyhoeddi heddiw bod £1.3 miliwn wedi ei godi yng Nghymru ers lansio’r apêl gwta chwe mis yn ôl.

Ym mis Mawrth, sgubodd Seiclon Idai trwy wledydd Mozambique, Malawi a Zimbabwe gan ladd dros 900 o bobl a gadael oddeutu 3 miliwn o bobl angen cymorth dyngarol – yr un faint â phoblogaeth Cymru gyfan. Ychydig wythnosau yn ddiweddarach tarodd Seiclon Kenneth, gan effeithio gallu’r wlad i ymateb i’r difrod.

 

Dros y pedwar mis diwethaf, mae’r 14 elusen sy’n aelodau DEC wedi bod yn gweithio fel rhan o ymateb rhyngwladol i ddarparu cymorth brys gan gynnwys bwyd a lloches ac i atal clefydau a gludir gan ddŵr rhag lledaenu.  

 

Dylid canmol y cyhoedd am eu hymdrech aruthrol i godi arian yn ôl Rachel Cable, Cadeirydd DEC Cymru.

 

“Dyma enghraifft wych o Gymru yn chwarae ei rhan ar lwyfan rhyngwladol ac yn dangos yn union sut mae bod yn wlad sy’n gyfrifol yn fyd-eang.” Meddai Ms Cable.

 

“Bydd yr £1.3 miliwn sydd wedi ei godi yn gwneud gwahaniaeth aruthrol i deuluoedd sydd wedi eu heffeithio gan y trychineb erchyll hwn. Dylai pob unigolyn sydd wedi cyfrannu at yr apêl - boed hynny wrth roi arian, trefnu bore coffi neu gasglu nawdd a chwblhau her bersonol – deimlo’n hynod o falch o’r hyn y maent wedi gyflawni. Diolch o waelod calon am eich haelioni.”

 

Codi cymunedau yn ôl ar eu traed

 

Mae’r cymunedau a’r unigolion a effeithiwyd wedi dangos gwytnwch enfawr; mewn rhai ardaloedd fel Beira, mae trefi yn ôl ar waith, er gwaethaf y dinistr adeiladol o’u cwmpas. Mae arian DEC yn cefnogi pobl leol i gael swyddi sy’n helpu gyda’r gwaith o godi cymunedau yn ôl ar eu traed. Un o’r prif nodau nawr yw ailsefydlu bywoliaethau er mwyn helpu pobl i fod yn annibynnol eto, a gwneir hyn wrth ddarparu offer a hadau sy'n tyfu'n gyflym, dosbarthu ieir a hyfforddi pobl mewn magu cywion ieir.