15,000 wedi tyrru i Ŵyl Rhif 6

07/09/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Fe dyrrodd dros 15,000 o bob rhan o Gymru a thu hwnt i bentref eidalaidd Portmeirion i fwynhau gwledd o ddiwylliant yn yr awyrgylch unigryw dros y penwythnos.   

 

Fe fu’r band o’r Alban Belle a Sebastian yn gorffen y noson ar y prif lwyfan ar y nos Sadwrn tra fod y gantores eiconig o’r 1980au, Grace Jones yn cloi’r Ŵyl gyda pherfformiad trawiadol ar y nos Sul. Fe wnaeth Côr y Brythoniaid hefyd berfformio gan ennyn ymateb ffafriol iawn gan y dorf. 

 

 Yn ystod y nos Sul, fe gafwyd ymddangosiad prin gan James a blesiodd y dorf gyda’u clasur Sit Down. Bu sawl artist a band yn cynrychioli’r Sin Roc Gymraeg yn ystod y pedwar diwrnod ac ymhlith yr uchafbwyntiau oedd band Yws Gwynedd a welodd babell orlawn yn gwrando arnynt.  

 

Llwyddiant

 

Daeth y bedwaredd Ŵyl i ben yn llwyddiannus ac mae’r Ŵyl erbyn hyn wedi hen sefydlu ei hun yn y calendr digwyddiadau dros yr haf, gyda’r wyl wedi ennill sawl gwobr fel un o wyliau mwyaf atyniadol ac unigryw gwledydd Prydain. Fe elwodd sawl cwmni lleol, yn amrywio o gynhyrchwyr bwyd a diod, yn gwmniau bysus a thacsi, i grefftwyr ac artistiaid o ganlyniad i Ŵyl Rhif 6, gyda’r Ŵyl yn mynd o nerth i nerth.  

 

Dywedodd sylfaenydd a threfnydd yr Ŵyl, Gareth Cooper wrth edrych yn ôl ar y penwythnos, “Mae hi wedi bod yn wyl arall anhygoel, gyda pherfformiadau gwefreiddiol drwyddi draw. Yr oedd ein gwesteion gwych fel arfer wedi bod yn fendigedig, gan greu awyrgylch ddiguro, ond seren y noson unwaith eto oedd Portmeirion ei hun - gyda’r haul yn tywynnu, does yna unlle mwy prydferth ar y ddaear. Wela i chi tro nesa!”