180 o ysgoloriaethau yn cael eu gwobrwyo i fyfyrwyr

22/06/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd bron i 180 o fyfyrwyr yn elwa o dderbyn cefnogaeth ychwanegol yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol fis Medi diolch i ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg. 

 

Bydd pob unigolyn yn derbyn £1,500 neu £3,000 dros dair blynedd a bydd gofyn iddynt ymgymryd â chyfnod o brofiad gwaith yn ogystal â sefyll Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg o ganlyniad. 

 

Mae’r ysgoloriaethau wedi eu dyfarnu eleni i fyfyrwyr fydd yn astudio mewn prifysgolion ar draws Cymru a hynny mewn ystod eang o feysydd.  

 

Un oedd yn falch o glywed bod ei chais am Brif Ysgoloriaeth y Coleg o £3,000 i astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Abertawe oedd Becca Martin o Ysgol y Preseli, ‘‘Diolch i'r ysgoloriaeth, rwyf yn medru parhau i astudio yn y Gymraeg, fydd yn sicrhau fy mod yn rhugl mewn pedair iaith. Bydd yr arian o gymorth ac yn fy ngalluogi i brynu adnoddau angenrheidiol ar gyfer y cwrs. Fy nghyngor i ddisgyblion fydd yn ymgeisio am ysgoloriaeth y Coleg yn y dyfodol yw peidio ag amau eich gallu i wneud rhan o’ch gradd trwy’r Gymraeg, ewch amdani!’’ 

 

Roedd Meddygaeth yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaeth Cymhelliant y Coleg o £1,500 am y tro cyntaf eleni ac un a fanteisiodd ar y cyfle oedd Sean Downes o Ysgol Morgan Llwyd: 

‘‘Bydd ysgoloriaeth y Coleg o gymorth mawr i mi a bydd astudio’r pwnc yn rhannol trwy’r Gymraeg yn fy ngalluogi i gyfathrebu â chleifion yn hyderus. Roedd y broses ymgeisio yn syml a chyflym, ac mae'r buddion byr a hir dymor yn ardderchog.’’