Nifer mwyaf erioed wedi tyrru i Ŵyl Tafwyl eleni

07/07/2015

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Tyrrodd dros 34,000 i Ŵyl Tafwyl yng Nghaerdydd eleni sy’n golygu mai dyma’r flwyddyn mwyaf llwyddiannus erioed, yn ôl y trefnwyr, gyda dros 12,000 yn rhagor wedi mynychu’r ŵyl boblogaidd o’i gymharu a’r llynedd.    

 

Yr oedd yn benwythnos llawn i’r ymylon o weithgareddau o bob math oedd at ddant pawb a hynny’n rhad ac am ddim. Yr oedd yna bopeth i blesio’r synhwyrau, yn ddanteithion i’w blasu o bizzas artisan, cwrw lleol i fwyd stryd Thai, Cymreig a Groegaidd; yr oedd yna ddiddanwch hefyd i’r glust a’r llygaid, gyda Geraint Jarman a’i Fand yn cloi, y bytholwyrdd Meic Stevens yn chwarae’i glasuon, y band roc Candelas yn ysgwyd y muriau, Band Pres Llanregubb yn darparu’r jazz a Gwyneth Glyn gyda’i chaneuon hafaidd, i enwi dim ond rhai artistaid; roedd yna hyd yn oed feirdd yn barddoni mewn talwrn, seiadau academaidd, Cyw yn ymddangos i’r plant, heb son am wasanaethau tylino i leddfu ysbryd a chorff y mynychwyr mewn yurt. 

 

Fel mewn pob llyfr atgofion, dyma ychydig o flas y penwythnos mewn delweddau a hynny diolch i ddefnyddwyr Trydar: