4000 o enwau yn gwrthwynebu gwastraff niwclear

02/10/2017

Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae deiseb yn gwrthwynebu gollwng gwastraff ymelydrol ar arfordir Cymru wedi denu bron i 4000 o enwau.

Mae’r ddeiseb a gafodd ei lansio ddydd Mercher diweddar gan yr arbenigwr ar lygredd ymbelydrol yn y môr, Tim Deere-Jones o Sir Benfro, yn pryderu am yr effeithiau i iechyd a’r amgylchedd o ganlyniad.  

 

Y cefndir i hyn yw fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cymeradwyo cais gan Gwmni EdF sy'n gobeithio codi dau adweithydd niwclear enfawr newydd yn Hinkley Point, Gwlad yr Haf, 14 milltir ar draws Môr Hafren o Fro Morgannwg, i wastraff ymbelydrol o Hinkley yn y môr oddi ar Bae Caerdydd. Mae clirio'r mwd yma yn rhan hanfodol o waith paratoi'r safle adeiladu ar gyfer Hinkley Point C.

 

Angen 5000 o enwau

 

Dywedodd yr ymgyrchydd Dylan Morgan ar mudiad Pawb, ‘Mae angen 5000 o enwau ar ddeiseb i sicrhau trafodaeth ar lawr y Cynulliad. Dylem anelu at o leiaf dwbl hynny i wneud y ddeiseb hon yn un enfawr wrth-niwclear gyda Cymru’n dweud na i ynni niwclear.’

 

Mae’r ddeiseb ar wefan y Cynulliad ar gael yma