Cigyddion o Sir Fflint yn cipio gwobr busnes

15/03/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae perchnogion siop fferm yng ngogledd Cymru yn dathlu ar ôl ennill gwobr i gigyddion mewn seremoni sy’n cael ei alw’n ‘Oscars Cefn Gwlad’.

Yn y seremoni, a gynhaliwyd yn y Cynulliad, cyflwynodd y Gynghrair Cefn Gwlad wobrau i fusnesau gwledig gorau’r wlad. Cipiwyd y brif wobr yn y diwydiant cig gan Clive a Gail Swan, perchnogion busnes Siop Fferm Swan’s yn Nhreuddyn ger yr Wyddgrug sydd wedi dod yn enwog am werthu bwyd o safon sydd wedi ei gynhyrchu’n lleol.

 

Dyma’r wobr ddiweddaraf i un o aelodau Clwb Cigyddion Hybu Cig Cymru, sef cynghrair o dros 200 o fusnesau annibynnol sydd wedi ymrwymo i werthu cig oen a chig eidion Cymreig.

 

Daw’r wobr hefyd ar gychwyn Wythnos Genedlaethol y Cigyddion, sy’n ddathliad o gyfraniad cigyddion i’r diwydiant bwyd ar draws Brydain.

 

Menter deuluol

 

Wrth gyflwyno’r wobr disgrifiodd Rachel Evans, Cyfarwyddwr y Gynghrair Cefn Gwlad yng Nghymru, Siop Fferm Swan’s fel, “menter deuluol a chanddi ysgod eang o gigoedd sy’n dod o’u fferm nhw a’u cymdogion. Maent yn magu gwartheg a moch, yn prynu cig oen o’r fferm drws nesa, a chigoedd eraill o fewn y sir, felly dyma enghraiff berffaith o gadw milltiroedd bwyd yn isel. Mae’r cwsmer yn gallu gweld bloc y cigydd ac mae’r cownter yn hynod ddeniadol gyda nifer o dechnegau cyflwyno yn cael eu defnyddio. Rwy’ wrth fy modd yn cyflwyno gwobr y cigydd gorau i Clive a Gail Swan a’r teulu.”

 

Dywedodd Gail Swan; “Ry’n ni’n dal i fod mewn sioc ac wrth ein bodd i ennill gwobr y cigyddion yn yr Oscars Cefn Gwlad. Mae’n siop fferm yn gwerthu’r cynnyrch lleol gorau, gyda’n cig eidion a phorc ni’n hunain, cig oen lleol, a dros 20 math o fyrgyrs, selsig a chebabau sy’n cael eu cynhyrchu yn y siop. Ry’n ni wrth ein bodd i dderbyn y gydnabyddiaeth.”