Amgueddfa Sain Ffagan yn dathlu'r 70

02/07/2018

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Daeth ymwelwyr i Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ddoe i rannu eu hatgofion wrth i'r Amgueddfa ddathlu ei phen-blwydd yn 70 oed.

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi'i lleoli yn nhiroedd ysblennydd Castell Sain Ffagan, plasty o'r 16eg ganrif a roddwyd i bobl Cymru gan Iarll Plymouth ym 1948. Ers hynny, mae dros 40 o adeiladau gwreiddiol o wahanol gyfnodau wedi'u hail-adeiladu mewn parcdir 100 acer, gan gynnwys ffermdy o'r oes haearn, eglwys ganoloesol, ysgol o oes Fictoria a Sefydliad y Gweithwyr gwych.

 

Erbyn heddiw, yr Amgueddfa yw atyniad treftadaeth mwyaf poblogaidd Cymru ac mae’n un o amgueddfeydd awyr agored mwyaf blaenllaw Ewrop, yn denu bron i 500,000 o ymwelwyr y flwyddyn.

 

Nid dyma ddiwedd y dathlu. Ym mis Hydref 2018, diolch i gefnogaeth ariannol gan y Loteri Genedlaethol, bydd Amgueddfa Cymru yn nodi diwedd project ail-ddatblygu Sain Ffagan gydag orielau newydd yn agor yn y Prif Adeilad ac yn Gweithdy - adeilad newydd sbon ar gyfer sgiliau crefftwyr ddoe a heddiw. Bydd Llys Llywelyn, ein hail-gread o lys tywysog canoloesol Llys Rhosyr ar Ynys Môn, hefyd yn agor. Bydd cyfle i ymwelwyr weld sut y byddai Llywelyn Fawr wedi byw, gwledda a rheoli, 800 mlynedd yn ôll

 

Cefnogaeth ariannol

 

Gwireddwyd hyn – y project ailddatblygu mwyaf yn hanes Sain Ffagan – diolch i nawdd sylweddol a godwyd gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill. Yn 2012 derbyniodd Sain Ffagan y grant mwyaf erioed i Gronfa Treftadaeth y Loteri ei rhoi yng Nghymru er mwyn adrodd hanes bywyd yng Nghymru dros 200,000 o flynyddoedd a mwy.

 

Mae Amgueddfa Cymru yn gofalu am saith amgueddfa genedlaethol sy'n denu tua 1.8 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn. Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru mae mynediad am ddim i'r saith amgueddfa sy'n cynnwys Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru; Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion.