Traean o bobl Cymru o blaid annibyniaeth, yn ôl arolwg

26/08/2020

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Comisiynwyd arolwg barn YouGov gan YesCymru - yr ymgyrch dros annibyniaeth - yn gynharach ym mis Awst, a ddangosodd y byddai tua thraean o bobl Cymru yn pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yn cael ei gynnal yfory.

Dywedodd Siôn Jobbins, Cadeirydd YesCymru: “Mae'r arolwg barn ddiweddaraf yma yn dangos unwaith eto y byddai tua thraean o bobl Cymru yn pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yn cael ei gynnal yfory. Mae hynny’n gynnydd sylweddol ers rhai blynyddoedd yn ôl."

 

“Mae’n dangos hefyd bod cefnogaeth i annibyniaeth yn y prif lif ac yn drawsbleidiol, gyda 42% o’r rhai a bleidleisiodd dros y Blaid Lafur yn 2019 yn dweud y bydden nhw’n pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yfory.

 

“Mae twf cynyddol i’r gefnogaeth dros annibyniaeth ar draws Cymru, sy'n amrywio o 26% yn y de ddwyrain i 37% yn y de orllewin. Mae hwn yn fater sy’n cyffroi pobl ar draws Cymru.
“Mae’n galonogol gweld hefyd bod y cenedlaethau iau yn gweld nad yw San Steffan yn gweithio, a bod Cymru well yn bosibl.

 

Yr Ifanc yn fwy cefnogol i Annibyniaeth

 

Dywedodd 46% o bobl rhwng 16 a 24 y bydden nhw’n pleidleisio dros annibyniaeth petai refferendwm yfory. “Gyda'r arolygon barn ddiweddaraf yn yr Alban yn awgrymu cefnogaeth o 55% dros annibyniaeth, mae angen i bobl Cymru feddwl beth ddylai ddigwydd i Gymru pan fydd yr Alban wedi ennill annibyniaeth oddi wrth San Steffan – gallwn ni ond gredu y bydd cefnogaeth i Gymru annibynnol yn uwch bryd hynny."