600 o fusnesau lleol yn ymuno a chynllun Llysgennad Eryri

26/11/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae cynllun Llysgennad Eryri yn dathlu ei ben-blwydd yn flwyddyn oed ac mae'r cynllun wedi profi'n llwyddiannus hyd yma.

Cynllun sydd wedi cyfoethogi deallusrwydd y diwydiant twristiaeth leol am yr hyn sy’n gwneud Eryri’n arbennig.

 

Dyma gynllun hyfforddiant ar-lein o safon uchel sy’n cynnig achrediad unigryw i unigolion neu i fusnesau - gyda’r bwriad i addysgu, ac i rannu negeseuon sy’n arwain at warchod yr hyn sy’n gwneud Eryri’n arbennig.  Mae’r modiwlau’n frith o gyfraniadau gan arbenigwyr ar draws y rhanbarth o waith celfyddydol gwreiddiol i destun ffeithiol.

 

Ers lansio, mae’r cynllun wedi mynd o nerth i nerth gyda dros 600 wedi cymhwyso fel Llysgenhadon Eryri.
I nodi’r garreg filltir hon, ac i sicrhau fod yr achrediad yn ymestyn i 2022, rydym wedi rhyddhau modiwl adnewyddu ar gyfer ein llysgenhadon. Mae’r modiwl hwn ar gyfer llysgenhadon sydd wedi cyrraedd eu cymhwyster Llysgennad Eryri Aur 2021 ac sydd yn awyddus i ailgymhwyso fel Llysgennad Eryri Aur 2022. Bydd yn gwrs ar wahân ar y wefan gyda’r teitl ‘Cwrs adnewyddu lefel aur Eryri 2021/2022’. 

 

Modiwlau

 

Fe fydd llysgenhadon efydd ac arian yn rhydd i ddilyn mwy o fodiwlau’r cynllun er mwyn cyrraedd y lefel nesaf er mwyn ennill achrediad ar gyfer 2022.

 

Dywedodd Catrin Glyn, Swyddog Partneriaeth Yr Wyddfa: “Rydym yn falch iawn o gydweithio o dan faner Llysgennad Cymru a braf iawn yw gweld bod Awdurdodau eraill megis Cynghorau Sir Gwynedd, Conwy a Cheredigion, a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ymuno ac yn bwriadau lansio eu cynlluniau hwythau'r flwyddyn nesaf.
Mae’r modiwl adnewyddu yn gyfle i'n llysgenhadon dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am waith Awdurod y Parc Cenedlaethol a mireinio eu gwybodaeth am beth sy’n mynd ymlaen. Mae’n sicrhau fod y rhaglen yn parhau’n ddiddorol a chyfredol, ac yn sicrhau ein bod yn cadw safonau.

 

Gyda’r bwriad i ehangu ac esblygu’r ddarpariaeth, mae cynlluniau ar droed ar gyfer mwy o fodiwlau newydd ar gyfer 2022: Y Carneddau, a modiwl arbennig yn cynghori a chefnogi busnesau lletygarwch i leihau eu defnydd o blastig untro.