7% o gynnydd mewn ymwelwyr i Gymru yn 2014

21/05/2015

Categori: Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Atyniad poblogaidd Castell Caernarfon

Daeth 7% yn fwy o ymwelwyr tramor i Gymru yn 2014, yn ôl ffigurau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. 

 

Yn 2014, cafwyd 933,000 o ymweliadau tramor, sy’n 7.3% o gynnydd ers 2013, gyda'r ymweliadau hyn yn creu £368 miliwn o wariant yn 2014, sy’n gynnydd o 4.5% ers 2013.

 

Bydd y ffigurau yn sicr o galonogi'r diwydiant ymwelwyr ar drothwy tymor arall. Gyda atyniadau newydd fel gwifren zip ym Methesda a Blaenau Ffestiniog yn profi’n boblogaidd, mae 2015 yn argoeli’n flwyddyn y bydd Cymru yn gwireddu’r ddelwedd o wlad llawn antur. 

 

Croesawodd y Dirprwy Weinidog Twristiaeth, Ken Skates y ffigurau, “Yn dilyn gostyngiad yn nifer yr ymwelwyr tramor â Chymru rhwng 2008 a 2012, oedd yn adlewyrchu’r amodau economaidd yn ein prif farchnadoedd, mae’r ffigurau hyn yn newyddion ardderchog i dwristiaeth yng Nghymru ac yn parhau â’r twf a welwyd yn 2013 a ffigurau rhagorol diweddar y farchnad Brydeinig – sy’n dangos bod Cymru’n cipio cyfran uwch o’r farchnad.’

 

Daeth rhyw 70.5% o’r 933,000 o ymweliadau tramor â Chymru o Ewrop, a’r mwyafrif llethol o’r rheini o’r UE.  Daeth rhyw 12.6% o’r ymweliadau o Ogledd America ac 16.7% o Weddill y Byd.