A ddylai Dydd Gŵyl Dewi fod yn Ŵyl y Banc?

29/02/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae’n ddydd Gŵyl Dewi yfory ac yn ddiwrnod cenedlaethol i genedl y Cymry. Ond mae yna drafodaeth hir wedi bod ynghylch neilltuo diwrnod ein nawddsant yn ŵyl y banc. Ydych chi’n cytuno?

Beth yw’r cefndir dydd Gŵyl Dewi? Mae'n debyg i Dewi ddod yn nawddsant i'r Cymry am fod cynifer o eglwysi hynafol Cymru wedi eu cysegru iddo a'i Ŵyl Mabsant yn cael ei dathlu mewn mwy o eglwysi nag unrhyw un o'r seintiau eraill.

 

Fe honnir rhai fod Mawrth 1af, dyddiad ei farwolaeth, wedi ei ychwanegu i galendr yr Eglwys pan gafodd Dewi ei ganoneiddio gan y Pab Callistus II yn 1120 ond mae'r dyddiad yn cael ei nodi fel Dydd Gŵyl Dewi mewn llawysgrifau Gwyddelig o'r 9fed Ganrif hefyd.

 

Yn yr oes fodern, mae gorymdeithau dydd Gŵyl Dewi wedi dod yn fwy fwy poblogaidd ar hyd a lled Cymru - o Gaerdydd i Gaernarfon wrth ddathlu ein Nawddsant - ac yn ogystal, mae’r gefnogaeth o blaid sefydlu Gŵyl y banc ar ddydd Gŵyl Dewi hefydd ar gynnydd wrth i’r Blaid Geidwadol yng Nghymru heddiw ddatgan eu cefnogaeth dros sefydlu Gŵyl y Banc. 

 

Ydych chi’n credu fod angen Gŵyl y banc arall? neu oes yna ddigon yn barod? neu ydi’r Cymry yn haeddu diwrnod o wyliau i ddathlu, tra’n mwynhau peint o Brains, cawl cennin a chacen gri? 

 

Mae cyfle i chi bleidleisio isod.   

 

Ydych chi'n cytuno y dylai fod yn Wyl y Banc?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)