A fo Ben bid Bont: Woodburn yn ail danio gobeithion Cymru

04/09/2017

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Fe fydd enw Ben Woodburn yn cael ei gofio am byth ar ol nos Sadwrn wrth i'r hogyn ifanc 17 oed ail danio gobeithion Cymru o gyrraedd Cwpan y Byd yn Rwsia y flwyddyn nesaf.

 

Nid y meistr Bale greodd y penawdau dros y Sul ond chwaraewr ifanc cymharol anhysbys seliodd ein buddugoliaeth gyda chlincar. Wrth i'r dorf orffen canu'r anthem ynghanol yr ail hanner, fe sgoriodd Woodburn ei glasur. Dim ond tair gem yn weddill sydd bellach ac fe fydd y fuddugoliaeth nos Sadwrn yn cael ei weld yn allweddol  pe bawn ni yn cyrraedd y rowndiau terfynol yn dilyn sawl gem gyfartal.

 

Rhif Ben Woodburn yng nghlwb Lerpwl yw 58 a sgwn ni  a fydd yr hogyn ifanc yn ein saethu i Gwpan y Byd am y tro cyntaf ers 1958. 

 

Gemau pwysig

 

Mae yna gem arall allweddol yn yr ymgyrch nos fory, gyda thaith hir i Moldafia yn aros y tim cenedlaethol a'r wal goch. Yn y gorffennol, fe fu gwledydd y cyn-undeb sofietaidd yn profi'n diroedd llwm iawn i Gymru ond mae'r tim hwn yn ddigon parod am unrhyw her rwan. Fe ddylai Cymru guro eu gwrthwynebwyr Moldofa sydd ar waelod y grwp yn gyfforddus wrth i'r chwaraewr canol cae Joe Allen ddychwelyd i gryfhau'r tim. Ond dydi colli pwyntiau ddim yn opsiwn nawr gan ein bod yn yn trydydd safle, mae angen perfformiadau arwrol gan y dynion mewn coch i hawlio'r safle uchaf. Fis nesa fe fydd y gem oddi cartref yn erbyn Georgia yn dyngedfennol, gyda'r ola yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon adref o bosib yn mynd i bennu ein ffawd yn y gystadleuaeth. Mae'n amser cnoi gwinedd. 

 

Dyma gip arall ar y gol: