"A ydym wedi mynd yn gymunedau diofal a digymwynas?"

22/10/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chymdeithas Ddysgedig Cymru yn cynnal Darlith Edward Lhuyd, a fydd yn dathlu ysgolheictod Cymraeg.

 

Yr Athro Mari Lloyd-Williams o Athrofa Seicoleg, Iechyd a Chymdeithas Prifysgol Lerpwl fydd yn traddodi’r ddarlith a hynny yn y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth am 5:30 yr hwyr.
Yn ogystal â rhoi llwyfan i rai o ysgolheigion disgleiriaf Cymru, mae’r darlithoedd yn gam pwysig yn y gwaith o gryfhau’r gymuned academaidd cyfrwng Cymraeg.

 

Mae’r Athro Mari Lloyd-Williams yn arwain ymchwil rhyngwladol sydd yn ymwneud â gofal i bobl gyda salwch megis cancr a dementia. Mae wedi sicrhau dros £5 miliwn o arian ymchwil ac wedi cyhoeddi dros gant o bapurau a thri llyfr.

 

Gofalu am nifer gynyddol o bobl oedrannus mewn cymunedau sy’n prysur newid fydd prif destun trafod y ddarlith. Bydd yr Athro Lloyd-Williams yn edrych ar y salwch anweledig sydd yn llethu llawer o bobl oedrannus ac yn cymharu agwedd y Cymry tuag at heneiddio â gwledydd eraill. Fe fydd Mari Lloyd-Williams yn gofyn A ydym wedi mynd yn gymunedau diofal a digymwynas? 

 

Darlithio yn rhyngwladol

 

Dywedodd Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, ‘‘Hoffwn ddiolch i Gymdeithas Ddysgedig Cymru am eu parodrwydd i’n cynorthwyo i gynnal y ddarlith flynyddol hon ac wrth gwrs i’r Athro Mari Lloyd-Williams am dderbyn y gwahoddiad i draddodi eleni. Mae Mari wedi darlithio yn rhyngwladol ar ei gwaith ac edrychwn ymlaen at ei chroesawu’n gynnes i’n plith fis nesaf a dysgu mwy am y gofal lliniarol sydd ar gael i gleifion yng Nghymru.’’

 

Ychwanegodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru “Mae’r Gymdeithas yn falch iawn o weithio mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae’r gyfres hon o ddarlithoedd blynyddol yn amlygu’r rhagoriaeth ddiamheuol a geir ymhlith ein hacademyddion Cymreig, yn y gwyddorau yn ogystal ag yn y dyniaethau – fel y mae testun darlith eleni yn dangos yn glir.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru