Carys Eleri yn recriwtio sêr ar gyfer fideos i Tarian Cymru

07/05/2020

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iechyd, Newyddion

Yr actores, digrifwr ac awdur Carys Eleri yw'r diweddaraf mewn rhestr hir o artistiaid talentog o Gymru i gefnogi gwaith Tarian Cymru.

Mae sengl ddwbl Fat 'n' Clean / Beyond the Fence yn cael ei rhyddhau ar 6 Mai. Ysgrifennwyd y gân yn dilyn cais gan Henry Widdicombe, trefnydd Gŵyl Gomedi Machynlleth, yn gofyn i Carys am gwpl o ganeuon ar gyfer y rhaglen 'Live at Lockdown' dan ofal Kiri Pritchard Mclean ar BBC Radio Wales.

 

Mae fideo Fat 'n' Clean yn cynnwys ymddangosiadau gan y gantores a'r cyflwynydd arobryn Charlotte Church, actor Erin Richards (Breakin In, Gotham), ac actor a pherfformwraig Tara Bethan.

 

Mae'r fideo ar gyfer Beyond the Fence yn cynnwys telynores fyd-enwog Catrin Finch, drymiwr a dyn tywydd y BBC, Owain Wyn Evans, a ddaeth yn seren Twitter yn ddiweddar wrth ddrymio teitlau newyddion, a'r digrifwr Nick Helm, seren 'Wncwl' y BBC.

 

"Rwy'n gefnogwr brwd o Tarian Cymru, ymgyrch codi arian torfol er mwyn dosbarthu PPE i weithwyr iechyd yma yng Nghymru." meddai Carys Eleri, “Gan nad ydw i, ar unrhyw gyfri, yn weithiwr allweddol yn ystod y pandemig hwn, roeddwn i'n meddwl efallai y gallwn o leiaf helpu'r achos trwy ryddhau'r caneuon doniol hyn fel senglau, a rhoi'r holl elw i'r ymgyrch anhygoel o bwysig hon sy'n gweithio'n rhyfeddol o galed ac yn gyflym i cael y PPE iawn i'r rhai sydd ei angen, tra gall y gerddoriaeth ddarparu rhywfaint o chwerthin fel meddyginiaeth i unrhyw un sy'n teimlo fel sbwriel yn ystod yr cyfnod yma."

 

Lansiwyd Tarian Cymru fis yn ôl, ac ar ôl cyrraedd y targed ariannol o £50k, ac oherwydd y galw difrifol am PPE, mae’r nôd wedi’i godi i £ 100k. Yn barod, mae'r ymgyrch wedi prynu a dosbarthu dros 70,000 o eitemau o PPE ledled Cymru i ysbytai a chartrefi gofal, ac mae wrthi'n gosod mwy o archebion.

 

“Mae’r galw am PPE o wahanol fath o sefydliadau ar draws y wlad wedi bod yn sioc,” meddai Gwenno Teifi, un o drefnwyr yr ymgyrch. “Ni wedi clywed gan nyrsus a gofalwyr sydd yn teimlo ar goll a ddim yn teimlo fel bod ganddyn nhw unrhywle i droi. Ni’n ddiolchgar am bob gefnogaeth i ni allu prynu mwy o offer i gyrraedd yr angen.”

 

Cefnogi'r ymgyrch

 

Mae’r actor Rhys Ifans wedi arwain y rhestr hir o dalent Cymreig sydd wedi bod yn creu ac yn rhannu i gefnogi’r ymgyrch. Meddai Rhys,

“Mae’n anrhydedd ac yn bleser gallu cefnogi Tarian Cymru yn eu hymgyrch i sicrhau bod ein gweithwyr gofal ac iechyd yng Nghymru yn derbyn yr offer PPE angenrheidiol yn gyflym ac yn brydlon.”
Eraill sydd wedi rhannu eu talent greadigol er mwyn codi arian ac ymwybyddiaeth yw Carwyn Ellis, Gentle Good, Eden, Yr Eira, HMS Morris, Stiwdio Sain a hefyd cast y sioe Deffro’r Gwanwyn a adunodd i greu cyflwyniad hyfryd o ddiweddglo'r sioe, 'Hâf ein Hiraeth'. 

 

Nid dim ond y bobl greadigol sydd wedi cefnogi Tarian Cymru: Mae mawrion byd y campau, gan gynnwys chwaraewyr tîm Rygbi Cymru wedi hyrwyddo’r achos ac mae seren Pêl-droed Cymru, Joe Allen, wedi rhoi crys wedi’i arwyddo. Am gyfle i ennill y crys ewch draw i dudalen Facebook Tarian Cymru.