Aelod Cynulliad yn galw am dderbyniad i dîm pêl-droed Cymru

05/11/2015

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae’r Aelod Cynulliad Bethan Jenkins, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gynnal derbyniad i beldroedwyr Cymru cyn iddynt ymadael am Bencampwriaethau Ewrop yn Ffrainc ym mis Mehefin.

 

Mae Bethan Jenkins sydd hefyd yn llefarydd chwaraeon i Blaid Cymru wedi ysgrifennu at y Prif Weinidog, Carwyn Jones yn galw arno i ddatgan cefnogaeth i ddigwyddiad o’r fath i ddathlu campau’r tîm pêl-droed, fel yr eglurodd, “Mae angen i Lywodraeth Cymru gydnabod camp aruthrol Chris Coleman, Ashley Williams a gweddill yr hogiau yn cyrraedd Pencampwriaethau Ewrop."

 

Bydd yn gyfle i'r cyhoedd ddymuno'n dda i'r tîm “Pa ffordd well i wneud hynny na threfnu derbyniad arbennig yn y Senedd ar ran y genedl cyn iddynt ymadael am Ffrainc? Byddai hefyd yn rhoi cyfle i bobl ddymuno’n dda i’r tîm wrth iddynt gychwyn ar eu hynt, a dangos bod y genedl yn gefn iddynt, oherwydd bod hwn yn gyfnod cyffrous iawn i ddilynwyr y bêl gron."

 

Mae angen sicrhau cydnabyddiaeth i’r tîm cenedlaethol cyn iddynt herio mawrion y byd ym mhencampwriaethau Ewrop yn Ffrainc, meddai Bethan Jenkins, “Mae Llywodraeth Cymru cyn hyn wedi cynnal derbyniadau i’r pencampwyr Olympaidd,  Paralympaidd ac eraill wedi iddynt lwyddo mewn gwahanol gampau. Y twrnamaint pêl-droed y flwyddyn nesaf fydd y tro cyntaf i’r wlad ymddangos mewn digwyddiad o’r fath ers 1958. Alwn ni ddim gadael i hynny fynd heibio heb gydnabyddiaeth, oherwydd waeth beth fydd yn digwydd yn y twrnamaint, mae tîm Cymru yn gredyd i’r genedl."

 

Ychwanegodd Bethan Jenkins, “Mae angen dechrau cynllunio yn awr er mwyn ffitio i mewn ag amserlen y tîm, a byddai’n golli cyfle enbyd pe na bai’r llywodraeth yn gweithredu ac yn dangos eu cefnogaeth i dîm Cymru; rwy’n gobeithio y bydd y Prif Weinidog yn caniatáu i baratoadau ddechrau yn awr,”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru