Aelodau'r Urdd yn perfformio yn Disneyland

22/02/2016

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Iaith, Newyddion

Bydd pump o enillwyr Eisteddfod yr Urdd Caerffili a’r Cylch yn cael cyfle bythgofiadwy i berfformio mewn cyngerdd Gŵyl Ddewi yn Disneyland Paris.

Mae lleoliad y cyngerdd Gŵyl Ddewi wedi ei symud eleni i lwyfan sydd yng nghanol y parc, o flaen castell eiconig Y Dywysoges Drwg ei Chwsg.  Yn ogystal â pherfformio yno, mi fydd y pump hefyd yn cael arwain gorymdaith ddyddiol cymeriadau enwog y parc, mewn cerbyd gyda Minnie a Mickey, o flaen degau o filoedd o ymwelwyr.

 

Bydd y pump enillydd a’u teuluoedd yn hedfan allan i Baris nos Iau, 3 Mawrth gan aros yna tan brynhawn dydd Sul y 6ed o Fawrth.  Bydd y diwrnod Gŵyl Ddewi yn cael ei gynnal ar y dydd Sadwrn, gyda Minnie Mouse a Mickey Mouse i’w gweld mewn gwisgoedd Cymreig o amgylch y parc. 

 

Y pump fydd yn teithio i Disneyland Paris eleni fydd Marged Jones a Siwan Jones o Ysgol Gynradd y Dderwen (enillwyr unawd bl2 a iau ac unawd bl 3 – 4), Lowri Davies o Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi (enillydd unawd bl 5 – 6), Daniel Calan Jones o Ysgol Gyfun Plasmawr (enillydd dawns unigol i fechgyn bl 9 a iau) a Caitlin Drake o Ysgol Uwchradd Morgan Llwyd (enillydd unawd allan o sioe gerdd bl 10 ac o dan 19 oed).

 

Dywedodd Caitlin Drake, sydd yn 18 oed ac yn dod o Rhiwabon, “Roeddwn mewn cymaint o sioc a mor hapus pan wnaethom nhw gyhoeddi fod y gystadleuaeth oeddwn i wedi ennill yn gystadleuaeth Disney!  Dwi mor ddiolchgar i’r Urdd a’r Eisteddfod am yr holl gyfleoedd ydw i wedi gael, ac mae perfformio yn yr Eisteddfod wedi rhoi’r hyder i mi nawr geisio am lefydd mewn colegau cerdd a drama i astudio theatr cerdd yn y Brifysgol.

 

“Y peth ydw i yn edrych ymlaen fwyaf ato yw arwain yr orymdaith trwy’r parc, pan fydd dros 20,000 o bobl yn chwifio’u dwylo arnom!”

 

Edrych ymlaen

 

Yn ôl Marged Jones, sydd yn 7 oed ac yn dod o Gaerfyrddin, “Dwi erioed wedi bod yn Disney nac wedi hedfan mewn awyren o’r blaen a dwi’n edrych ymlaen gymaint!  Mae’n mynd i fod yn benwythnos prysur i mi gan fy mod yn gorfod gadael Disney yn gynnar ar y nos Sadwrn i fynd i gystadleuaeth gymnasteg ar y dydd Sul yng Nghymru.”

 

Hon fydd y 6ed blwyddyn i’r Urdd gydweithio gyda Disney ar eu penwythnos Cymreig.  Dywedodd Aled Sion, Cyfarwyddwyr Eisteddfod yr Urdd, “Mae’r bartneriaeth hon gyda Disney yn un hynod bwysig i ni gan ei bod yn cynnig cyfle bythgofiadwy i’r plant a phobl ifanc hyn.   Mae’n enghraifft wych o’r hyn all ddeillio o gystadlu yn yr Eisteddfod – rydym wastad yn dweud mai cychwyn y daith yw llwyfan Eisteddfod yr Urdd i berfformwyr gorau Cymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru