Agor atyniad newydd ym Mlaenau Ffestiniog

22/03/2016

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fe wnaeth y Dirprwy Weinidog Twristiaeth, Ken Skates agor atyniad newydd yng Ngheudyllau Llechwedd ym Mlaenau Ffestiniog heddiw, yn barod ar gyfer penwythnos Gŵyl Banc y Pasg.

Mae'r daith danddaearol newydd yng Ngheudyllau Llechwedd yn addo bod yn brofiad unigryw, lle gall ymwelwyr reidio ar y rheilffordd gebl fwyaf serth ym Mhrydain, a phrofi rhai o'r synau eiconig sydd wedi diffinio'r ganrif a hanner diwethaf. Bydd y cloc yn troi 'nôl 160 o flynyddoedd wrth i ymwelwyr deithio 500 troedfedd o dan y ddaear.

 

Gyda defnydd o olau clyfar,  a technoleg realiti ac animeiddiadau 3D, bydd  ymwelwyr yn 'cyfarfod' sylfaenydd a pherchennog  mwyngloddiau sef John Whitehead Greaves yn ogystal â rhai o'r dynion a bechgyn a oedd yn treulio hyd at 12 awr y dydd, 6 diwrnod yr wythnos, yn gweithio dan ddaear mewn lled-dywyllwch.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae'r atyniad hwn yn ychwanegiad newydd, cyffrous at yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig yn ystod ein Blwyddyn Antur. Y cipolwg hwn ar y gorffennol, i weld sut yr oedd pobl yn byw ac yn gweithio, wrth i stori'r hyn a fu ddod yn fyw trwy ddehongliad o'r radd flaenaf, yw'r antur berffaith, lle gall y teulu cyfan deithio mewn amser.

“Mae ailddatblygu'r ardal hon yn enghraifft ardderchog o adfywio yn cael ei lywio gan dwristiaeth. Rwyf wrth fy modd bod Llywodraeth Cymru, yn y gorffennol, wedi cefnogi Ceudyllau Llechwedd, y prosiect Zip World, a datblygiad Antur Stiniog, a bod yr arian hwn wedi helpu gyda'r gwaith o adfywio'r ardal, sydd bellach yn gweld prosiectau newydd fel hwn yn cyrraedd y farchnad heb gymorth y Llywodraeth.”

 

Mae'r daith newydd yn awr yn edrych ymlaen at groesawu ei hymwelwyr cyntaf dros benwythnos y Pasg.

 

 

Stori

 

Dywedodd Michael Bewick, rheolwr gyfarwyddwr Ceudyllau Llechwedd, "Mae hon yn stori am y dewrder, penderfyniad a gwydnwch y dynion a'r bechgyn oedd llafurio yn ddwfn o dan fynyddoedd Eryri yn y 19eg ganrif.

"Fe adeiladodd y diwydiant llechi gymunedau, darparu cyflogaeth a diffinio cenedlaethau o  deuluoedd yng Ngogledd Cymru. Ond ni ddaeth eu llwyddiant enfawr heb aberth dynol enfawr.

"Mae stori llechi yn rhan hynod bwysig o dreftadaeth y genedl ac rydym wedi buddsoddi mewn technoleg blaengar er mwyn  rhannu’r stori  gyda chenhedlaeth newydd o ymwelwyr i Eryri."

 

Aeth y Dirprwy Weinidog yn ei flaen i ddweud: “Mae penwythnos Gŵyl Banc y Pasg ar y gorwel ac, yn draddodiadol, ystyrir mai hwn yw dechrau tymor y gwyliau yng Nghymru. Dechreuwn y tymor gyda hyder mawr yn y sector hanfodol hwn."

 

"Flwyddyn ar ôl blwyddyn, rydym wedi gweld cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a'u gwariant , a hynny yn y DU ac mewn marchnadoedd rhyngwladol. Yn 2014, cynyddodd nifer yr ymwelwyr i 10 miliwn, sef y nifer mwyaf erioed, a oedd yn newyddion gwych i Gymru. Er ein bod yn dal i ddisgwyl am y ffigurau ar gyfer un mis yn 2015, gallwn eisoes weld bod y ffigur gwariant yn uwch na'r hyn a gofnodwyd yn 2014, sef £1.735 biliwn. Mae hynny'n destament i waith caled y diwydiant ac yn brawf bod ein strategaeth twristiaeth ar gyfer Cymru yn gweithio."

 

Ychwanegodd, “Mae Blwyddyn Antur 2016 wedi cael dechrau gwych, a rhestrir Cymru a'i hatyniadau mewn nifer digyffelyb o gyhoeddiadau'r cyfryngau byd-eang - o Rough Guide i Lonely Planet i Forbes - fel y lle y mae'n rhaid ymweld ag ef yn 2016.“

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru