Agor maes chwarae newydd yn Sain Ffagan

14/12/2017

Categori: Hamdden, Newyddion

Daeth y Nadolig yn gynnar i Sain Ffagan Amgueddfa Cymru agor maes chwarae awyr agored newydd – yr Iard – sydd wedi’i ysbrydoli gan adeiladau’r Amgueddfa.

Datblygwyd a dyluniwyd maes chwarae newydd Sain Ffagan gan Nils Norman tra’n gweithio yn yr Amgueddfa fel artist preswyl. 

 

Noddwyd y cyfnod preswyl gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, gan roi cyfle i artistiaid ymateb yn greadigol i broject ailddatblygu Sain Ffagan.

 

Adeiladwyd y maes chwarae – sy’n cynnwys siglenni, ffrâm ddringo, ardal adrodd stori a llithren – gan y Green Play Project, gyda chymorth ychwanegol gan Hobson Charity Limited.

 

Dyluniad unigryw i Sain Ffagan yw hwn sy’n creu cysylltiadau a’r casgliadau ac yn meithrin dulliau chwarae creadigol sy’n dibynnu ar y synhwyrau ac elfennau naturiol.

 

Mae Nils yn gweithio yn Llundain ac mae ei waith yn cyffwrdd ar gelf cyhoeddus, pensaernïaeth a chynllunio trefol. Mae wedi cwblhau projectau celf gyhoeddus a meysydd chwarae ym mhedwar ban byd, gan gynnwys Efrog Newydd, Genefa, Denmarc a Llundain.

 

Tra bo Nils yn arwain y project, cyfrannodd dau artist o Gymru at y gwaith hefyd – Fern Thomas ac Imogen Higgins, fu’n ymchwilio a pharatoi ac yn cynnal gweithdai gyda phlant a phobl ifanc.

 

Ymgynghorodd yr artistiaid â staff, teuluoedd, pobl ifanc a phlant er mwyn casglu syniadau ac ymchwilio i’r casgliadau hanes ac archaeoleg.

 

Dywedodd Siân Lile-Pastore, Uwch Swyddog Addysg, Cyfranogiad a Dehongli, “Mae’r maes chwarae newydd yn ychwanegiad gwych sy’n gwella ansawdd chwarae  yn yr Amgueddfa. Drwy ddwyn ysbrydoliaeth o’r casgliadau a’i ymgorffori, mae Nils wedi llwyddo i greu maes chwarae unigryw i Sain Ffagan. Mae’n rhyfedd, yn llawn hwyl, ac wedi ei ddylunio er mwyn i blant fwynhau chwarae creadigol tra’n meithrin eu chwilfrydedd am y casgliadau, yr adeiladau ac amgylchfyd sain Ffagan.”

 

 

Mae’r gwaith yn parhau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar broject ailddatblygu mwyaf yr Amgueddfa erioed. Hwyluswyd hyn gan grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri (HLF), Llywodraeth Cymru a chefnogwyr eraill. Yn 2012 dyfarnodd HLF eu grant mwyaf erioed yng Nghymru i Sain Ffagan er mwyn helpu i adrodd hanes bywyd yng Nghymru dros 200,000 o flynyddoedd a mwy.

 

Yn Hydref 2018, bydd orielau newydd yn agor yn y Prif Adeilad a Gweithdy gan gyfuno casgliadau hanes ac archaeoleg Amgueddfa Cymru am y tro cyntaf. Bydd y gwrthrychau yn yr orielau’n pontio 240,000 o flynyddoedd, gan gynnwys eitemau o’r casgliad sydd heb eu dangos yn gyhoeddus erioed o’r blaen.

 

Ail-greu llys llywelyn

 

Bydd Llys Llywelyn, un o lysoedd Tywysogion Gwynedd, hefyd yn cael ei gwblhau yn Hydref 2018. Ail-greu neuadd fawr Llys Llywelyn ar Ynys Môn, a adeiladwyd oddeutu 1200, yw un o’r projectau mwyaf cyffrous a heriol a geisiwyd yng Nghymru. Wedi ei gwblhau, bydd cyfle am y tro cyntaf i ysgolion o bob cwr o Gymru aros dros nos yn yr Amgueddfa.

 

Mae Amgueddfa Cymru yn gofalu am saith amgueddfa genedlaethol Cymru: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd; Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru; Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru, Blaenafon; Amgueddfa Wlân Cymru, Dre-fach Felindre; Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru, Caerllion; Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis; ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru