'Ailfeddiannu'r Neuadd yn enw'r bobl'

15/06/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r ymgyrch i achub Neuadd breswyl Pantycelyn ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi dwyshau dros y penwythnos wrth i griw o fyfyrwyr feddiannu’r Neuadd i wrthwynebu cau’r neuadd adnabyddus. Fe ymunwyd y protestwyr gan ymgyrchwyr iaith blaenllaw Emyr Llew, Cen Llwyd a Ffred Ffransis i ddatgan eu cefnogaeth. 

 

Wrth i'r meddiannu barhau, mae rhai o fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi penderfynu ymprydio fel rhan o'r ymgyrch i achub Neuadd Pantycelyn. Bydd yr ympryd yn cychwyn am ddau o’r gloch brynhawn dydd Sul 21ain o Fehefin, bedair awr ar hugain cyn cyfarfod Cyngor y Brifysgol ddydd Llun 22ain. Bydd yr ympryd yn parhau am gyfnod amhenodol.

 

Amddiffynnodd Ffred Ffransis ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y pwynt o feddiannu gan ddweud mai arian pobl Cymru a gododd y Brifysgol,  "Gawn ni fod o ddifri am baham rydyn ni'n meddiannu Neuadd Pantycelyn. Dyma bwerdy'r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth - coleg a godwyd trwy arian prin pobl Cymru."

 

Yn enw’r bobl

 

Ychwanegodd, "Mae ailfeddiannu'r neuadd yn enw'r bobl. Pobl Cymru sy biau hi, nid awdurdodau'r Brifysgol sy'n gweld y sefydliad yn gystadleuydd yn unig ym marchnadle prifysgolion Prydain. Heno mae Pantycelyn yn ol yn nwylo'r myfyrwyr sy biau hi - gyda chefnogaeth llawer ohonom. Mae dal lle yn y neuadd i chi ymuno."

 

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi anfon llythyr at y meddiannwyr yn eu cynghori’n gryf i adael yr adeilad oherwydd rhesymau iechyd a diogelwch. Mae’r Brifysgol bellach wedi diffodd WIFI y Neuadd ble bu’r ymgyrchwyr yn ei ddefnyddio i gysylltu gyda’r byd tu allan.

 

Mae’r safiad i ddiogelu dyfodol neuadd Pantycelyn wedi derbyn cefnogaeth gan yr Aelod Cynulliad lleol, Elin Jones gyda’r Prif Weinidog, Carwyn Jones hefyd o blaid diogelu’r neuadd Gymraeg yn Aberystwyth.  

 

Dyma'r negeseuon Trydar yn olrhain yr hanes: