All y Prif Weinidog ddim osgoi cwestiynau Barnett

16/09/2014

Categori: Newyddion

Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood

Arweinydd Plaid Cymru yn ymladd am fargen deg, wrth i Lafur wthio Cymru i’r ymylon

 

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi mynnu bod y Prif Weinidog yn bod yn hollol onest ynghylch ymrwymiad ei blaid i gyllido teg i Gymru.

 

Ar y diwrnod y llofnododd Llafur ddatganiad ar y cyd gyda phleidiau Llundain y bydd Fformiwla Barnett yn parhau, mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw ar i’r Prif Weinidog fod yn hollol onest a chyfaddef a gafodd ei wthio i’r cyrion yn y trafodaethau sy’n gadael Cymru yn dlotach o £300m bob blwyddyn.

 

Dywedodd Leanne Wood fod y Prif Weinidog wedi osgoi cwestiynau ar ymrwymiad Llafur i gyflwyno fformiwla seiliedig ar anghenion i Gymru, ac mai’r unig beth y llwyddodd i sicrhau mewn trafodaethau yw darn diangen o’r M4 fydd yn clymu dwylo Llywodraeth Cymru yn y dyfodol i wario diangen.

 

Dywedodd arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood:

 

“Bu llawer o oblygiadau i Gymru o ddigwyddiadau yn ystod ymgyrch refferendwm yr Alban.

 

“Cawsom y peth mwyaf arwyddocaol y bore yma gyda datganiad ar y cyd gan y pleidiau Llundeinig.

 

“Maent wedi gwneud yn glir fod Barnett yma i aros.

 

“Mae llofnod arweinydd Llafur ar yr ymrwymiad hwnnw sydd, i bob golwg, yn un cadarn.

 

“Felly mae cwestiynau pwysfawr i’w hateb gan Brif Weinidog Cymru.”

 

Aeth yn ei blaen:

 

“Mae pobl Cymru yn haeddu atebion i’r cwestiynau hyn ac y maent yn haeddu atebion heddiw.

 

“Gadewch i ni gofio beth sydd yn y fantol i Gymru.

 

“Wedi cael ein tangyllido’n enbyd am flynyddoedd, gallai fformiwla seiliedig ar anghenion ddatgloi £300 miliwn yn ychwanegol i’n gwasanaethau cyhoeddus.

 

“Gwn y byddai’r sawl sy’n defnyddio’r gwasanaethau hynny ac yn gweithio ynddynt yn cytuno bod hyn yn fuddsoddiad sydd ei angen yn ddirfawr.

 

“Byddant hefyd yn holi pam y methodd ein Prif Weinidog gael enillion i Gymru o ran diwygio cyllid.”

 

Ffynhonnell - Gwefan Plaid Cymru