Amgueddfa Cymru yn chwilio am ymddiriedolwyr

25/06/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Sain Ffagan

Mae Amgueddfa Cymru’n gofalu am drysorau o bob math ac mae Llywodraeth Cymru’n chwilio am bobl newydd, frwdfrydig sydd a diddordeb mewn hanes Cymru i fod yn ymddiriedolwyr.

 

Mae pum swydd wag i ymddiriedolwyr ac Is-lywydd ar y Bwrdd fydd yn pennu strategaeth newydd ac yn edrych ar ffyrdd o gryfhau a datblygu saith amgueddfa genedlaethol Cymru.

 

Mae Llywodraeth Cymru’n awyddus i benodi aelodau a fydd yn gallu dod â brwdfrydedd newydd a chynnig eu cefnogaeth i Sain Ffagan ddatblygu. 

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates, “Mae arnom angen pobl ffres, amrywiol a deinamig i ymuno â’r Bwrdd ac arwain Amgueddfa Cymru drwy gyfnod cyffrous. Mae gan yr Amgueddfa gymaint o atyniadau anhygoel ac rwyf am i fwy o ymwelwyr nag erioed gael cyfle i’w mwynhau – yn enwedig pobl sydd erioed wedi bod mewn amgueddfa o’r blaen."

 

Yn ôl Ken Skates, “Mae hwn yn gyfle ffantastig i bobl sydd erioed wedi bod yn ymddiriedolwyr o’r blaen; byddan nhw’n cael cyfle i wneud cyfraniad da a magu profiad gwerthfawr."

 

Ychwanegodd, “Mae angen Bwrdd amrywiol ac uchelgeisiol sy’n adlewyrchu’r Gymru fodern. Dyma gyfle gwych i bobl sydd ag arddeliad a gweledigaeth, i sicrhau bod Amgueddfa Cymru’n gwasanaethu pawb, gan estyn croeso cynnes i ymwelwyr o’r tu allan i Gymru a gwneud yn fawr o’r cyfleoedd a gynigir gan y dechnoleg ddigidol newydd.”

 

Swyddi gwirfoddol

 

Swyddi gwirfoddol yw’r rhain a bydd angen bod ar gael am o leiaf 12 niwrnod y flwyddyn. Bydd rhaid i’r Is-lywydd neilltuo hyd at un diwrnod yr wythnos i’r swydd.

 

Dywedodd Elisabeth Elias, Llywydd Amgueddfa Cymru, “Mae gan Amgueddfa Cymru dîm cryf o ymddiriedolwyr sy’n sicrhau bod y sefydliad yn cynnal ei enw da rhyngwladol. Rydym ni, fel corff llywodraethu, yn gweithio gyda gweithrediaeth yr Amgueddfa, ei staff a’n partneriaid ni i lywio dyfodol yr Amgueddfa a’i diogelu ar gyfer y cenedlaethau i ddod.

 

Ychwanegodd, “Ein nod yw cael pobl newydd ar y Bwrdd fydd â diddordeb yn nhreftadaeth a diwylliant Cymru ac a fydd yn gallu cyfrannu at y gwaith o gryfhau a datblygu Amgueddfa Cymru."

 

Bydd cyfle i ddysgu mwy am Amgueddfa Cymru ac am y swyddi hyn mewn diwrnodau agored yn Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis ar 1 Gorffennaf ac yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar 3 Gorffennaf rhwng 2-6pm. 

 

Ceir ragor o wybodaeth a ffurflenni cais drwy glicio ar y dolenni isod. Y dyddiad cau yw 16 Gorffennaf. Mwy o fanylion yma

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net