Angen ateb radical i addysg ym Mhowys, yn ôl mudiad iaith

14/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Ysgol Uwchradd Caereinion

Dylai’r cynlluniau i ad-drefnu addysg uwchradd ym Mhowys gynnwys cynlluniau radical i gryfhau’r ddarpariaeth addysg Gymraeg ym Mhowys, yn ôl y mudiad Rhieni dros Addysg Gymraeg.

 

Mae’r mudiad yn galw am sefydlu ysgolion uwchradd penodedig Gymraeg ym Machynlleth a Llanfair Caereinion a sicrhau darpariaeth gyflawn Gymraeg yn Llanfair ym Muallt, er mwyn sicrhau cydraddoldeb dewis a chyfle gwirioneddol i ddisgyblion sy'ndymuno derbyn eu haddysg uwchradd trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Dywedodd Ceri Owen ar ran y Mudiad, "Daeth yn amlwg ers cryn amser nad yw'r gyfundrefn bresennol yn gynaliadwy, naill ai'n addysgol nac yn ariannol; nid yw'n darparu cyfleoedd cyfartal i ddisgyblion ym Mhowys dderbyn addysg uwchradd gyflawn trwy gyfrwng y Gymraeg chwaith, rhaid teithio allan o'r sir er mwyn cael addysg uwchradd Gymraeg ar hyn o bryd."

 

Sefydlu ysgol uwchradd Gymraeg newydd

 

Mae Ceri Owen yn credu mai’r ateb yw sefydlu ysgol uwchradd Gymraeg newydd ym Mhowys,  fel yr eglurodd, "Byddai sefydlu ysgolion uwchradd Cymraeg cyntaf Powys yn torri'r cylch caeth presennol ac yn gweddnewid y tirlun o safbwynt addysg Gymraeg yn y sir, yn unol â disgwyliadau Llywodraeth Cymru i gryfhau dwyieithrwydd. Mae Ysgol Bro Hyddgen wedi datblygu dros y blynyddoedd i weithredu fel ysgol Gymraeg fwy neu lai, ac felly cam naturiol fyddai ffurfioli hynny."

 

Dewrder

 

Ychwanegodd, "Yng ngwyneb pwysau cyllidol aruthrol, daeth yr amser i gynghorwyr Powys gymryd penderfyniadau anodd a chanfod y dewrder i wneud newidiadau sylfaenol a gaiff effaith ar ddarparu addysg ym Mhowys am y chwarter canrif nesaf."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net