Angen camau chwyldroadol i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg

11/07/2017

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith wedi dweud bod angen camau chwyldroadol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg wrth i strategaeth iaith genedlaethol y Llywodraeth gael ei lansio heddiw.

Dywedodd Heledd Gwyndaf, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith: "Mae'n bron yn union ddwy flynedd ers i ni gyhoeddi ein gweledigaeth 'miliwn' ar gyfer y Llywodraeth newydd yng Nghymru. Rydyn ni'n parhau i aros am y mesurau cadarn sydd eu hangen er mwyn troi'r trai. Ond rydyn ni'n meddwl ei bod yn fwy na phosib cyrraedd y filiwn o siaradwyr, a hynny cyn 2050."

 

"Er mwyn llwyddo, mae angen camau chwyldroadol yn nifer o feysydd er enghraifft ym maes cynllunio'r gweithlu, yn enwedig y gweithlu addysg. Mae'n golygu normaleiddio ac ehangu addysg Gymraeg ar bob lefel, a hynny'n sylweddol ac ar lefel gyflymach nag erioed o'r blaen. Yn ogystal, mae angen drwy gryfhau'r ddeddfwriaeth iaith, normaleiddio'r Gymraeg ym mhob agwedd ar fywyd. 

 

Gwyrdroi’r allfudiad anferth

 

Ychwanegodd Heledd Gwyndaf, "Mae hefyd angen strategaeth economaidd chwyldroadol fyddai yn gwyrdroi yr allfudiad anferth sydd yn digwydd o'n cymunedau Cymraeg ni. Mae angen cefnogaeth Llywodraeth Cymru ar y diwydiannau ac ar waith sy'n gynhenid i Gymru, gan gydnabod y cysylltiad rhwng gwaith a iaith. Dim llai na chwyldro sydd ei angen er mwyn llwyddo."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru