Angen i Lywodraeth Cymru achub y diwydiant dur, yn ôl Leanne Wood

30/03/2016

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Leanne Wood wedi herio Llywodraeth Cymru i ddangos uchelgais a gweithredu i leihau'r effaith niweidiol yn sgil penderfyniad Cwmni Tata i werthu ei gweithfeydd dur ym Mhrydain.

Daw hyn wrth i’r Prif Weinidog Carwyn Jones gyhoeddi fod y Cynulliad yn ailymgynnull ddydd Llun i drafod yr argyfwng yn y diwydiant dur. 

 

Dywedodd Leanne Wood y dylai'r llywodraeth geisio gweithio gyda Chwmni Tata i helpu i ganfod buddsoddwr amgen a chefnogi Tata er mwyn cael mynediad i'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiad Strategol a chronfeydd Horizon 2020.’

 

"Mae Plaid Cymru wedi dweud yn flaenorol y dylai Llywodraeth Cymru ystyried cymryd cyfran dros dro yn y cwmni os nad ellir dod o hyd i fuddsoddwr amgen ar unwaith."

 

Wfftio galwadau

 

‘Yn flaenorol mae'r Prif Weinidog wedi wfftio galwadau ar Lywodraeth Cymru iddynt lansio menter ar-y-cyd gyda'r cwmnio, gan ddadlau y byddai'n costio "miliynau lawer o bunnoedd."

 

Cyhuddodd Leanne Wood y ddau lywodraeth o lusgo'u traed wrth ddelio gyda'r argyfwng, "Mae'r ddau lywodraeth wedi bod yn araf wrth ymateb i'r argyfwng hwn. Roedd Plaid Cymru yn cyflwyno cynlluniau i achub ein diwydiant dur ddeufis yn ol. Mae'r amser hynny wedi ei golli bellach."

 

"Yn flaenorol mae'r Prif Weinidog wedi wfftio galwadau Plaid Cymru i'r llywodraeth lansio menter ar-y-cyd gyda'r cwmni er mwyn sicrhau ei ddyfodol a goroesi'r cyfnod anodd hwn. Mae Plaid Cymru o'r farn fod y diwydiant dur a'r swyddi o fewn y diwydiant hwn yn rhan bwysig o'r economi Gymreig ac yn rhy werthfawr i'w colli."

 

Angen gwario ar y diwydiant

 

Mae Leanne Wood yn dadlau y dylai Llywodraeth Cymru ganfod arian i wario i achub y diwydiant dur, fel yr eglurodd, "Os all Llywodraeth Cymru ddod o hyd i £1biliwn i wario ar ambell filltir newydd o briffordd yn ne-ddwyrain y wlad, yna does bosib y gall sicrhau dyfodol un o ddiwydiannau pwysicaf Cymru am lai o arian. Yw'r diwydiant dur yn llai pwysig yn strategol na'r maes awyr, er enghraifft? A dylai Llywodraeth y DU gyfrannu at yr ymdrech hefyd, yn ogystal a gwneud mwy ar lefel Ewropeaidd i ddefnyddio tollau i atal dympio dur o China."

 

Ychwanegodd, "Gall dur sicrhau dyfodol disglair yng Nghymru gyda chefnogaeth briodol gan y llywodraeth. Rhaid i lywodraethau Cymru a'r DU sicrhau fod safleodd Tata yng Nghymru mor ddeniadol a phosib i fuddsoddwyr posib."

 

Ydych chi'n credu fod angen achub y diwydiant dur?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau) 

Mewn datganiad ar y cyd, fe ddywedodd Llywodraethau Cymru a Phrydain, "Mae hwn yn gyfnod anodd i weithwyr ym Mhort Talbot ac ar draws y Deyrnas Unedig."

 

"Yn ystod y broses adolygu, rydym wedi ymrwymo i weithio gyda Tata a’r undebau i sicrhau dyfodol tymor hir cynaliadwy i'r diwydiant cynhyrchu dur ym Mhrydain."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru