Angen sicrhau naid fawr ymlaen i'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

05/04/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Daeth cefnogwyr Cymdeithas yr Iaith ynghyd yng Nghaerfyrddin ddoe i bwyso ar y llywodraeth nesaf i sicrhau “naid fawr ymlaen” i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Cynhaliwyd awr o drafodaethau ar y safle gan arweinwyr myfyrwyr o Aberystwyth, Caerdydd, UCMC ac o’r Coleg Addysg Bellach lleol gan gefnogi’r galwad ar y llywodraeth nesaf i ddatblygu swyddogaeth y Coleg Cymraeg i fod yn sefydliad addysg flaengar. Chwaraeodd band o fyfyrwyr ysgol “Adwaith” set o flaen y fynedfa hefyd. 

 

Galwodd Miriam Williams, Is-gadeirydd y Gymdeithas am naid fawr ymlaen i’r Coleg. Dywedodd, "Yn hytrach na cheisio amddiffyn cyllideb y Coleg fel y mae, ein galwad ni yw bod y llywodraeth nesaf yn sicrhau naid fawr ymlaen i'r Coleg trwy roi iddo gyfrifoldeb dros addysg bellach ac addysg ol-16 gyfrwng Gymraeg. Fel hyn gall y Coleg ddatblygu cyrsiau newydd perthnasol i anghenion Cymru yn hytrach na chyfieithu cyrsiau. Gall ddatblygu i fod yn sefydliad addysgol flaengar gan estyn egwyddor addysg gyfun i oedran 16+. Yn lle dilyn, gall addysg gyfrwng-Gymraeg arwain y ffordd wrth ddatblygu model newydd o addysg ol-16 ac uwch yng Nghymru. Bydd myfyrwyr ysgol a cholegau addysg bellach yn ymuno a ni a myfyrwyr prifysgolion i ddatgan fod y Coleg Cymraeg yn berthnasol iddyn nhw hefyd. Byddwn hefyd yn galw ar y llywodraeth i ddefnyddio ei dylanwad i sicrhau fod y Coleg Cymraeg yn cael cyfran teg o arian ymchwil addyrennir ar hyn o bryd yn ol criteria sy'n milwra'n erbyn addysg Gymraeg"  

 

Ydych chi'n cytuno gyda Chymdeithas yr Iaith?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau) 

Cafwyd negeseuon o gefnogaeth i’r cyfarfod tu allan i bencadlys y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn “Y Llwyfan” Caerfyrddin gan Meic Birtwistle (Llafur), Suzy Davies (Ceidwadwyr), Adam Price (Plaid Cymru) ac Aled Roberts (Rhyddfrydwr Democrataidd). 

 

Cam sylweddol

 

Cafwyd neges o gefnogaeth gan Adam Price a ddywedodd:  "Roedd sefydlu'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol gan Llywodraeth Cymru'n Un ar ol cenhedlaethau o ymgyrchu yn gam sylweddol ymlaen yn yr ymdrechion i greu cenedl gwirioneddol ddwyieithiog a hawl cydradd i bawb dysgu a datblygu eu potensial drwy gyfrwng y Gymraeg.  Ond cam cychwynnol oedd hwn yn unig a nawr yw'r amser i adeiladu ar y seiliau a osodwyd."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru