Annog busnesau a sefydliadau o Wynedd i wneud cais am arian o gronfa newydd

07/05/2021

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cyngor Gwynedd yn annog cymunedau o fewn y Sir i wneud ceisiadau arian o Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth Prydain.

Gall ardaloedd lleol megis Gwynedd gyflwyno ceisiadau o hyd at £3 miliwn i’r Gronfa gydag awgrym y dylai ceisiadau unigol fod tua £500,000 gyda modd i geisiadau llai dod ynghyd dan arweiniad un partner i ymgeisio am gefnogaeth ariannol.
 
Meddai’r Cynghorydd Gareth Thomas, Aelod Cabinet Datblygu’r Economi Cyngor Gwynedd: “Gall grwpiau busnes, grwpiau gwirfoddol neu gymunedol a darparwyr addysg yn cynnwys colegau neu brifysgol ymgeisio am arian o dan y themâu buddsoddi mewn sgiliau, busnesau lleol a cymunedau a llefydd yn ogystal â chefnogi pobl i mewn i gyflogaeth.
 
“Bydd y Gronfa yn cael ei gweinyddu yn lleol gan y Cyngor ar ran Llywodraeth y DU ac mae angen i ymgeiswyr gyflwyno eu ceisiadau erbyn hanner dydd ar ddydd Gwener, 28 Mai.”

 

Sesiwn holi


 
Mae bwriad gan y Cyngor gynnal sesiwn holi rhithwir ar gyfer darpar-ymgeiswyr rhwng 11:30 a 12:30 ar ddydd Gwener, 14 Mai.

Os oes gennych chi ddiddordeb ymuno yn y sesiwn, anfonwch eich manylion ymlaen ar e-bost at CronfaAdfywioCymunedolDU@gwynedd.llyw.cymru
 
Am fanylion llawn am y Gronfa Adfywio Cymunedol yng Ngwynedd, ewch i'r wefan