Annog gwestai i hysbysebu mewn llyfryn i farchnata Eryri

06/10/2015

Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Mae busnesau sy’n cynnig llety i dwristiaid fydd yn ymweld â Gwynedd a Chonwy yn 2016 yn cael eu hannog i hysbysebu ym mhrif declyn marchnata’r ardal – llyfryn Eryri Mynyddoedd a Môr.

 

Nod y llyfryn - sydd wedi ei gynhyrchu mewn partneriaeth rhwng Cyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy - ydi denu ymwelwyr am wyliau, gwyliau byr neu daith undydd i’r ardal.

 

Mae disgwyl y bydd o leiaf 100,000 o gopïau o’r llyfryn yn cael eu cynhyrchu a’u dosbarthu i ymwelwyr drwy farchnata yma a thramor, mewn sioeau teithio a gwyliau.

 

Roedd gwaith ymchwil a gynhaliwyd yn gynharach eleni yn cynnig ystadegau calonogol iawn am effeithiolrwydd y llyfryn wrth ddenu cwsmeriaid i ymweld â’r ardal. Mae’r ffigyrau cyfartalog o’r holiaduron yn nodi fod 12% wedi dod i’r ardal ar Ymweliad Dydd, 32% ar gyfer Seibiant Byr a 21% ar Wyliau.

 

Darganfod gwybodaeth

 

Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd, “Dangosodd gwaith ymchwil diweddar fod 79% o ymwelwyr yn defnyddio llyfrynnau fel Eryri Mynyddoedd a Môr i ddarganfod gwybodaeth am gyrchfan, a phan maen nhw’n ymweld a’r ardal maent cyfrannu dros £40 miliwn tuag at yr economi leol.

 

Ychwanegodd, “Gobeithio felly y bydd busnesau Gwynedd yn cymryd mantais ar y cyfle marchnata yma i hyrwyddo Eryri fel cyrchfan dwristaidd boblogaidd – mae’n gyfle gwych i fusnesau arddangos yr amrywiaeth o wasanaethau sydd ganddynt i’w gynnig i ymwelwyr i’r ardal.”

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn hysbysebion yw 23 Hydref 2015.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru