Annog merched yn ei harddegau cynnar i gymryd rhan mewn cystadleuaeth diogelwch ar y We

02/12/2019

Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans yn annog merched rhwng 12 a 13 oed ledled Cymru i gymryd rhan yng nghystadleuaeth CyberFirst Girls 2020,gyda'r cyfnod cofrestru yn dechrau heddiw.

Mae’r gystadleuaeth, sy’n cael ei chynnal gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, rhan o Bencadlys Cyfathrebu Llywodraeth Prydain, wedi’i llunio i annog ac ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o ferched ifanc i ystyried gyrfa ym maes seiberddiogelwch – diwydiant sydd hyd yma wedi bod yn fwy o faes i ddynion.

 

Bydd timau o bob cwr o Gymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn cael eu profi gyda chyfres o heriau a phosau datrys problemau hwyliog a chyffrous. Bydd y rhain yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau ym maes seiberddiogelwch a sicrhau lle yn y rownd derfynol.

 

Am y tro cyntaf erioed, bydd y rownd derfynol genedlaethol yn cael ei chynnal yng Nghymru, a bydd rownd gynderfynol ranbarthol newydd yn cael ei chyflwyno i sicrhau cynrychiolaeth o bob rhan o’r DU.

 

Gan annog disgyblion ledled Cymru i gymryd rhan, dywedodd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid: "Mae’r gystadleuaeth hon yn gyfle gwych i addysgu plant ifanc a meithrin eu doniau mewn amgylchedd hwyliog, gan helpu i ddatblygu gweithlu amrywiol sy’n cyfrannu at ddiogelu seiberddiogelwch ein gwlad yn y dyfodol."

"Hoffwn annog merched ledled Cymru i gymryd rhan yn yr her gyffrous hon, ac i gael hwyl a dysgu rhywbeth newydd am seiberddiogelwch.
Pob lwc i bawb sy’n cymryd rhan."

 

Dywedodd Chris Ensor, Dirprwy Gyfarwyddwr Twf y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol: "Rydym yn falch o gyflwyno rowndiau cyn-derfynol rhanbarthol i’r gystadleuaeth eleni i sicrhau bod y bobl ifanc fwyaf dawnus o bob cwr o’r wlad yn dangos eu sgiliau yn y rownd derfynol."

 

Rhan hanfodol


"Mae pobl ifanc yn chwarae rhan fwyfwy hanfodol ym maes seiberddiogelwch, ac nid yw hi erioed wedi bod yn bwysicach i ddod o hyd i weithlu’r dyfodol, a’i amrywio, er mwyn parhau i ddiogelu’r DU."
"Dyma’r tro cyntaf y bydd rownd derfynol Cystadleuaeth CyberFirst Girls yn cael ei chynnal yng Nghymru a bydd yn siŵr o ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch yma."