Annog pobl i fentro'n gall ar fynyddoedd ac arfordir Cymru

15/05/2019

Categori: Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae pobl sy’n mwynhau’r arfordir a chefn gwlad ledled Cymru yn cael eu hannog i ‘fentro’n gall’ gyda lansiad ymgyrch diogelwch awyr agored newydd – Mentro’n Gall UK.

Mewn derbyniad yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, roedd Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas, yn dathlu ehangu menter Mentro’nGall, a ddechreuodd yng Nghymru gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru, dros y ffin. Gan adeiladu ar frand cyfarwydd Mentro’nGallCymru, mae brand trawiadol ar gyfer gwledydd Prydain wedi cael ei ddatblygu. 

 

Y nod yw lleihau nifer y digwyddiadau y gellir eu hosgoi y mae’r gwasanaethau achub a brys yn delio â hwy bob blwyddyn drwy ddatblygu a hybu cyfres gynhwysfawr o negeseuon diogelwch. Yr wythnos ddiwethaf, Ardal y Llynnoedd yn Cumbria oedd y rhanbarth cyntaf yn Lloegr i ymuno â Chymru yn y dull arloesol hwn o gyfathrebu diogelwch i’r holl bobl sy’n dod i archwilio’r rhanbarth bob blwyddyn. Mae trafodaethau ar droed yn awr gyda rhanbarthau eraill ledled gwledydd Prydain. 

 

Beth bynnag yw’r gweithgaredd, mae ‘mentro’n gall’ yn golygu ystyried rhai pethau syml i helpu i roi cychwyn gwych i’ch diwrnod ac i sicrhau eich bod yn dychwelyd yn ddiogel gan edrych ymlaen at eich antur nesaf. Mae arbenigwyr o sefydliadau diogelwch a chwaraeon blaenllaw wedi datblygu’r negeseuon hyn er mwyn darparu’r wybodaeth hanfodol sy’n ofynnol i bobl godi allan i’r awyr agored yn hyderus eu bod wedi paratoi ar gyfer diwrnod gwych.

 

Anogir pobl i ofyn tri chwestiwn cyn cychwyn ar eu siwrnai:

 

1. Oes gen i’r offer addas?

 

2. Ydw i’n gwybod sut bydd y tywydd?

 

3. Ydw i’n hyderus bod gen i’r wybodaeth a’r sgiliau ar gyfer y diwrnod?

 

Mae gwefan newydd yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol i ateb y cwestiynau yma, gan gynnwys gwybodaeth fanwl ar gyfer rhanbarthau Mentro’nGall. Bydd llawer o sefydliadau partner sy’n ymwneud â thwristiaeth a hamdden awyr agored yn ymuno i ledaenu neges Mentro’nGall ymhell ac agos. 

 

Cydweithio

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Elis-Thomas: “Rydw i’n hynod falch ein bod ni wedi gallu cefnogi’r catalydd ar gyfer y prosiect hwn. Rydyn ni i gyd eisiau i bobl fwynhau’r awyr agored yn ddiogel, a thrwy gydweithio mae’r prosiect yma wedi galluogi pobl i fentro’n gall a chael yr wybodaeth y mae arnyn nhw ei hangen i fod yn barod ac i fwynhau eu hamser yn yr awyr agored yn ddiogel.”