Anrhydedd gan Y Frenhines: Ydych chi'n cytuno?

13/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Tegwen Morris

Fe fu Pwyllgor Llywio Merched y Wawr yn trafod penderfyniad dadleuol prif swyddog y mudiad Tegwen Morris i dderbyn MBE gan y Frenhines mewn cyfarfod heddiw yn dilyn ymateb chwyrn gan rai o aelodau Merched y Wawr sy’n gwrthwynebu’r arnhydedd.

 

Mae rhai yn anghytuno gyda phenderfyniad Tegwen Morris ar sail ei fod yn ‘clodfori’r Ymerodraeth Brydeinig’ ac yn tanseilio’r mudiad Cymreig a Chymraeg. 

 

Beth yw eich barn i chi am hyn? Fe wnaeth Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru, Efa Gruffudd Jones hefyd dderbyn MBE gan y Frenhines ac fe gafwyd ymateb cymysglyd gan rai o fewn yr Urdd.

 

Ai cydnabyddiaeth haeddiannol yn unig yw hyn o waith caled unigolion neu a ddylai’r unigolion fod wedi gwrthod yr anrhydedd ar sail egwyddor? Rhowch eich pleidlais isod.

 

 

Ydych chi'n cytuno fod Tegwen Morris wedi derbyn MBE gan y Frenhines?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)