Anrhydeddu dwy am eu cyfraniad i’r Gymraeg

03/03/2017

Categori: Iaith, Newyddion

Bydd dwy sydd wedi treulio rhan helaeth o’u hoes yn gweithio ym maes Cymraeg i Oedolion yn cael eu hanrhydeddu mewn seremoni arbennig yn yr Hen Goleg nos Fawrth yma.

Caiff cyfraniad oes Felicity Roberts a Jaci Taylor ei gydnabod fel rhan o’r Gwobrau Dydd Gŵyl Dewi cyntaf erioed i’w trefnu gan y Brifysgol.

Yn wreiddiol o Chwilog ger Pwllheli, mae Felicity wedi bod yn dysgu Cymraeg i oedolion yn Aberystwyth ers 1968.

 

Yn ardal Birmingham y cafodd Jaci ei geni ond fe ddechreuodd ddysgu Cymraeg ar ôl symud i Aberystwyth yn 1980, cyn dod yn diwtor ei hun yn 1984.

 

Y gwestai gwadd ar noson Gwobrau Dydd Gŵyl Dewi fydd Ian Gwyn Hughes, Pennaeth Cysylltiadau Allanol  Cymdeithas Bêl-droed Cymru a chyn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

 

Bydd e’n cyflwyno gwobrau i gyfanswm o saith o bobl mewn chwe chategori gwahanol, gydag enwau’r pump enillydd arall yn cael eu datgelu ar y noson.

 

Dathlu diwylliant

 

Dywedodd Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Aberystwyth gyda chyfrifoldeb am y Gymraeg: “Mae’r Gymraeg yn rhan annatod o’n cenhadaeth fel Prifysgol ers ein sefydlu. Cyfle i ddathlu’n diwylliant dwyieithog yw Gwobrau Dydd Gŵyl Dewi a chydnabod cyfraniadau arbennig gan staff a myfyrwyr. Staff fel Felicity Roberts a Jaci Taylor sydd ill dwy yn adnabyddus trwy Gymru a thu hwnt am eu gwaith yn y maes hwn. Mae miloedd o unigolion wedi elwa yn sgil eu hegni a’u brwdfrydedd at ddysgu, ac mae’n diwylliant yn gyfoethocach o’u herwydd. Edrychwn ymlaen at eu gwobrwyo nhw a’r enillwyr eraill ar y seithfed o Fawrth.”

 

Fe fydd pob un o’r enillwyr yn derbyn englyn personol gan Eurig Salisbury, bardd a nofelydd sydd hefyd yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd y Brifysgol.

 

Adran Gwasanaethau’r Gymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth sydd wedi trefnu’r seremoni wobrwyo, dan arweiniad y pennaeth Mari Elin Jones sy’n egluro“Mae yna nifer o bobl ar hyd a lled y Brifysgol, yn aelodau staff ac yn fyfyrwyr, sydd yn gwneud gwaith pwysig iawn i hyrwyddo’r Gymraeg. Maen nhw’n hybu ac yn annog, yn cyfieithu ac yn cynorthwyo, ac yn amlygu’n ddyddiol pa mor allweddol yw’r iaith. Trwy gynnal Gwobrau Dydd Gŵyl Dewi, rydyn ni’n gallu dangos ein gwerthfawrogiad o’u hymdrechion a dod at ein gilydd i ddathlu’n diwylliant,” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru