Anrhydeddu y cyn-brif weinidog Carwyn Jones yn gymrodyr ym Mhrifysgol Aberystwyth

19/07/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae’r cyn-brif weinidog Carwyn Jones, a chyn-Arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru rhwng 2009 a 2018 wedi derbyn Cymrodoriaeth er Anrhydedd o Brifysgol Aberystwyth.

Yn fab i Gymry Cymraeg oedd ill dau’n athrawon, cafodd y Gwir Anrh Carwyn Jones AC ei eni yn Abertawe a’i fagu ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Graddiodd yn y gyfraith o Aberystwyth yn 1988.

 

Wedi iddo hyfforddi fel bargyfreithiwr yn Llundain, bu’n gweithio yn Abertawe am ddeng mlynedd cyn cael ei ethol i Gynulliad Cenedlaethol cyntaf Cymru ym mis Mai 1999.

 

Yn ystod y ddau ddegawd wedi hynny bu ganddo sawl swydd yn Llywodraeth Cymru, gan gynnwys Ysgrifennydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig (2000-02) a Gweinidog yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad (2003-07).

 

Gyrfa

 

Wedi cyfnod byr fel Gweinidog Addysg, Diwylliant a’r Gymraeg, daeth yn Gwnsler Cyffredinol Cymru yn 2007, ac yna’n Brif Weinidog Cymru ac Arweinydd y Blaid Lafur yng Nghymru o 2009 hyd 2018.

 

Cyflwynwyd y Gwir Anrh Carwyn Jones AC gan yr Athro John Williams, Athro Emeritws yn Adran y Gyfraith a Throseddeg, Prifysgol Aberystwyth, ddydd Gwener 19 Gorffennaf 2019.