Ap Selog yn H-ap-us iawn

Ar ôl llai na tri mis, mae ap a ddatblygwyd ym Môn ar gyfer Cymru gyfan wedi profi llwyddiant mawr – gan gyrraedd rhestr Ap yr Wythnos safle Cymraeg y llywodraeth.

Melyn yw lliw Selog y ddraig sy’n hyrwyddo’r ap, gan annog teuluoedd di-Gymraeg, yn ogystal â dysgwyr a siaradwyr iaith-gyntaf, i fwynhau caneuon a llyfrau Cymraeg. Mae ap newydd Canu Selog yn cynnig 14 cân boblogaidd Gymraeg i blant gan amrywio o hwiangerddi glin-mam-a-dad megis ‘Gee Ceffyl Bach’ a ‘Dau Gi Bach’, i ganeuon poblogaidd stadiwm pêl-droed a rygbi, megis ‘Sosban Fach’ a’r anthem genedlaethol. Gellir lawrlwytho’r apiau am ddim ar gyfer ffônau, a thabledi a chyfarpar arall Android neu iPhone. I gyd-fynd â’r ap canu mae ap darllen llyfrau ‘Rwdlan’ ag ‘Alun yr Arth’ sy’n profi’n boblogaidd iawn yn yr ysgolion fel adnodd cefnogi darllen adref a chodi hyder plant i fentro darllen yn annibynnol Gymraeg.

 

Dywedodd pennaeth Menter Iaith Môn, Helen Williams, “Datblygwyd Ap Canu Selog mewn ymateb i gais gan rieni di-Gymraeg o Gaergybi gan eu bod yn awyddus i’w plant feithrin sgiliau dwyieithog yn ifanc drwy ganu caneuon Cymraeg. Peth braf yw gweld adnodd yn ateb galw penodol, ac ers i’r Gweinidog dros y Gymraeg, Alun Davies AC lawnsio’n ap yn yr Eisteddfod ym Mis Awst, lawrlwythwyd yr ap eisoes dros 5,000 o weithiau. Ein bwriad fel Menter Iaith yw sicrhau fod gan bawb mynediad a chyfleoedd yn y Gymraeg, felly mae yma gyfieithiad o’r caneuon hefyd er mwyn i ddysgwyr gael gwerthfawrogi hynodrwydd a hiwmor ein hwiangerddi.”

 

Caneuon Cymraeg

 

Ychwanegodd Agata, un o’r rhieni yng Nghaergybi: “Rwyf wirioneddol yn argymell yr ap yma, mae’n ddefnyddiol iawn gan fod fy merch fach wrth ei bodd efo caneuon Cymraeg. Yn y gorffennol roedd yn rhaid i mi sbïo ar YouTube, ond nawr mae gennyf bopeth yn yr un lle.”

 

Mae modd lawrlwytho’r apiau yn ddi-dâl o’r App Store neu Play Store, gweler y linc:

Canu Selog Android, Canu Selog iPhoneHoff Lyfrau Selog AndroidHoff Lyfrau Selog iPhone.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru