Ap Sioe Frenhinol Cymru wedi’i uwchraddio

14/07/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Iaith, Newyddion

Ap Sioe Frenhinol Cymru

Mapiau, atyniadau, cystadlaethau a chanlyniadau… mae fersiwn eleni o Ap Sioe Frenhinol Cymru ar gael yn awr.

 

Ar gefn llwyddiant arbennig ap newydd Sioe Frenhinol Cymru y llynedd, mae’r gymdeithas ar y cyd ag S4C a Moilin Cyf, wedi cynhyrchu fersiwn uwchraddedig newydd ar gyfer sioe eleni i wneud yn siŵr eich bod yn cael yr holl gyffro o faes y sioe.

 

Bydd ymwelwyr â’r sioe yn gallu uwchraddio ap y llynedd, neu lawrlwytho fersiwn eleni cyn y sioe am ddim.

 

Mae’r erfyn dwyieithog defnyddiol yma’n cynnwys map rhyngweithiol o faes y sioe sy’n ei gwneud hi’n hawdd lleoli’r holl atyniadau yn y sioe, amserlen lawn o’r digwyddiadau a’r cystadlaethau ac yn caniatáu ichi greu eich amserlen eich hun i wneud yn siŵr nad ydych yn colli dim byd. Ynghyd â’r canlyniadau diweddaraf, byddwch hefyd yn gallu cael at luniau, storïau, blogiau a fideos o faes y sioe, gwybodaeth am draffig a’r rhagolygon tywydd lleol.

 

Ap Sioe Frenhinol Cymru Mae’r ap ar gael i’w lawrlwytho am ddim i ffonau iphone ac Android.

 

Lawrlwythwch yr Ap o :iTunes Store ar gyfer iphones, ipod touch ac ipad: http://moil.in/royalwelshios, ac ar gyfer ffonau Android, yn cynnwys Samsung, HTC, Nokia a Motorola o Google Play: http://moil.in/royalwelshandroid.

 

“Mae’n newydd gwych ein bod, gyda chefnogaeth S4C, yn gallu cynhyrchu uwchraddiad i Ap poblogaidd Sioe Frenhinol Cymru y llynedd ar gyfer 2014. Mae’r gymdeithas yn awyddus i elwa ar dechnolegau newydd bob cyfle a geir ac mae’r ap yn caniatáu i’n hymwelwyr gael at yr wybodaeth sydd ei hangen arnynt i fwynhau eu hamser yn y sioe yn gyflym ac yn rhwydd.” medd Steve Hughson, Prif Weithredwr Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru.

 

“Gyda band eang cyflym iawn wedi’i ychwanegu a llecynnau chwilboeth WiFi am ddim o amgylch maes y sioe eleni, rydym yn ymdrechu’n barhaus i wella’r cyfleusterau yma yn Llanelwedd ac yn gobeithio y bydd y rheini sy’n ymweld â’n sioe yng nghanol canolbarth Cymru wledig yn elwa ar y technolegau sydd ar gael yn rhwydd mewn rhannau eraill o’r sir.”Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net