Apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus rhag cynnau tân

02/07/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Dros y dyddiau diwethaf mae ardal Eryri wedi bod ymhlith y poethaf yng Ngwledydd Prydain. Gyda'r tir erbyn hyn yn sych grimp, mae swyddogion Awdurdod Parc Cenedlaethol yn apelio ar y cyhoedd i fod yn wyliadwrus rhag cynnau tân yng nghefn gwlad Eryri.

Yn ogystal â’r perygl amlwg i fywyd ac eiddo, mae tannau o’r fath yn cael effaith catastroffig ar fywyd gwyllt, coed a llystyfiant. Trwy gymryd camau bychain pan fyddwch allan yn gweithio neu’n mwynhau’r tywydd bendigedig gallwch helpu i warchod tirwedd arbennig Parc Cenedlaethol Eryri:

  • Gwnewch yn siŵr bod barbeciws yn cael eu diffodd yn llwyr
  • Peidiwch â thaflu sigaréts ar y ddaear – gwaredwch â hwy yn gyfrifol
  • Ewch â’ch sbwriel adref - gall poteli gwydr ddechrau tân yn yr haul
  • Sicrhewch nad yw peipen ecsôst cerbydau neu beiriannau yn cyffwrdd mewn gwair neu lystyfiant sych.

 

Cymryd gofal

 

Dywedoddd Rhys Owen, Pennaeth Cadwraeth, Coed ac Amaeth, "Gan ein bod yng nghanol cyfnod hir o dywydd sych a thymheredd uchel, gofynnwn i bawb fod yn fwy gofalus pan fyddant allan yng nghefn gwlad, boed yn gweithio neu fwynhau, gan gymryd gofal ychwanegol gydag unrhyw beth allai gynnau tân neu greu gwreichionen."