Apêl i UEFA dros benderfyniad Sky i ddiddymu sylwebaeth Gymraeg

01/09/2014

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cwyno wrth gorff llywodraethu pêl-droed Ewrop (UEFA) wedi i Sky gyhoeddi na fydd sylwebaeth Gymraeg ar gemau rhyngwladol Cymru ar y sianel deledu o hyn ymlaen. 

 

Ddechrau mis Awst, galwodd y mudiad iaith am dreth ar gwmnïau fel Sky er mwyn ariannu darlledu Cymraeg. Bydd swyddogion y mudiad hefyd yn codi'r mater gydag Aelodau Seneddol mewn cyfarfodydd yn Llundain yfory.  

 

Dywedodd Greg Bevan, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:   

 

"Mae'n hollol annerbyniol bod Sky Sports wedi penderfynu peidio â chynnig sylwebaeth Gymraeg ar gemau timau cenedlaethol Cymru. Mae'n dangos mor wan yw ymlyniad y sianel at bel-droed Cymru ac mor ddirmygus yw ymerodraeth Sky o iaith fel y Gymraeg. Rydyn ni'n ysgrifennu at UEFA i godi ein pryderon am y toriad diangen yma. Mae gan bobl Cymru'r hawl i wylio ac i wrando ar gemau cenedlaethol yn Gymraeg."

 

"Mae BSkyB yn gwneud elw o dros un biliwn o bunnau'r flwyddyn, ond beth ydyn nhw'n ei chynhyrchu yn Gymraeg? Mae'r newyddion yma ond yn cryfhau ein hachos dros dreth newydd ar gwmnïau fel nhw er mwyn ariannu darlledu Cymraeg."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net