Ar drothwy dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Sir y Fflint

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi trefnu dathliad Gŵyl Dewi sydd hefyd yn ddathliad o ieuenctid, diwylliant a hunaniaeth Gymreig y dref yn Y Fflint ddydd Gwener yma.

Cynhelir y dathliadau yng nghanol y dref gyda llwyfan wedi ei osod o flaen Eglwys y Santes Fair ar Stryd yr Eglwys, gyda’r dathliadau yn dechrau am 10y.b. Mae croeso cynnes i bawb ymuno yn yr hwyl. Bydd perfformiadau â blas Cymreig gan ysgolion a cherddorion lleol i gofio diwrnod Nawddsant Cymru. Bydd Maer y Fflint yn cyhoeddi enillwyr y Gystadleuaeth Addurno Ffenestri yn ystod y digwyddiad.

 

Croeso mawr

 

Dywedodd Prif Swyddog Menter Iaith Fflint a Wrecsam, Gill Stephen,“Mae croeso mawr i bawb o bob oedran ymuno yn yr hwyl eto eleni , siaradwyr Cymraeg ai peidio. Mae’r digwyddiad hynod boblogaidd hwn yn gyfle i bawb yn y Fflint dathlu Cymreictod y dref. Mae amser o hyd i fusnesau gysylltu â ni i gofrestru a derbyn eu pecyn cychwynnol (rhad ac am ddim!) er mwyn cymryd rhan yn y Gystadleuaeth Addurno Ffenestri hefyd. Y syniad yw i addurno ffenestri siopau’r dref ar thema Dydd Gŵyl Dewi a bydd tystysgrif a gwobr i’r busnesau buddugol.”

 

Mae’r digwyddiad mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint a Chyngor Tref y Fflint.