Ar ei feic dros Ambiwlans Awyr Cymru

26/01/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Hamdden, Llythyron

Gwyndaf Lewis yn beicio i hel pres at achos da

Bydd eleni yn argoeli’n flwyddyn a hanner i fyfyriwr o’r Efailwen yn Sir Gaerfyrddin a fydd yn beicio o amgylch Cymru i godi arian at Ambiwlans Awyr Cymru, ac wedyn yn mynd i Batagonia yn Awst fel aelod o gwmni drama yn perfformio drama gerdd y Mimosa.  

 

Aeth Lleol.Cymru i holi Gwyndaf Lewis sy’n gwneud gradd mewn perfformio ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant am ei anturiaethau eleni yng Nghymru a Phatagonia.  

 

Bydd y pedlo yn dechrau o ddifrif yng Ngwersyll yr Urdd, Glanllyn ger Y Bala gan orffen yng ngwersyll mwyaf newydd yr Urdd yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd. 

 

Wrth lansio’r ymgyrch i godi arian, dywedodd, "Ers imi brynu beic tua blwyddyn yn ol, a dwi mynd arno lot, a meddwl y bydde’n ffordd dda o gasglu arian at Ambiwlans Awyr Cymru."

 

Fel yr eglurodd, "Mae’r diwrnod cyntaf ble dwi’n dechrau o Wersyll Glan Llyn, Y Bala  a wedyn ymlaen i Wersyll yr Urdd Llangrannog. Wedyn,  Pentre Ifan a gorffen yng Nghaerfyrddin a wedyn y cymal ola o Gaerfyrddin i Gaerdydd."

 

"Dwi wedi dechrau ymarfer. Mae 4 enw yn bendant gen i ar daith feics ond mae cwpwl o bobl ar Trydar wedi dweud ei bod gyda diddordeb ymuno gyda mi, mae Morgan Jones Sgorio, Rhodri Gomer Davies a Owain Gwynedd (Stwnsh) wedi dangos diddordeb i feicio gyda mi." 

 

Mae Gwyndaf yn rhan o deulu talentog ble bydd yn ymuno gyda gweddill y teulu yn perfformio mewn cyfres o gyngherddau fel rhan o'r codi arian.  Fe fydd hefyd yn hedfan i Batagonia i berfformio drama gerdd y Mimosa ar gyfer dathlu cant a hanner o flynyddoedd ers y glaniad yn yr Ariannin.  

 

Meddai, "Dwi’n mynd gyda Theatr Clwyd a mudiad yr Urdd i berfformio Sioe Gerdd Mimosa ym Mhatagonia yn llwyfannu'r sioe yn Nhrelew, Gaiman, Porth Madryn,Trevelin ac Esquel. Mi ydwi yno am bythefnos a bydde ni yn practisio tair wythnos cyn inni fynd."

 

Dymunwn pob lwc i Gwyndaf ar ei antur fawr ac os hoffech gyfrannu rhodd i’r elusen, dyma’r ffurflen

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net