Arbenigwr o Brifysgol Bangor yn gofyn 'Cig Coch o Gymru – yn fwy gwyrdd na’r disgwyl?’

25/10/2018

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Bydd Dr. Prysor Williams o Brifysgol Bangor yn annerch cynrychiolwyr o fyd amaeth mewn cynhadledd arbennig Hybu Cig Cymru yn gofyn y cwestiwn ‘Cig Coch o Gymru – yn fwy gwyrdd na’r disgwyl?’

Bydd Dr. Williams, sy’n Uwch-Ddarlithydd mewn Rheolaeth Amgylcheddol, yn cyflwyno canlyniadau sy’n ffrwyth ymchwil blynyddoedd o astudiaeth ar effaith amgylcheddol cadw anifeiliaid er mwyn eu cig – ar newid hinsawdd, bio-amrywiaeth a safon dŵr.

 

“Mae’r cyfryngau’n aml yn euog o roi darlun sy’n llawer rhy syml o effaith amgylcheddol cynhyrchu bwyd,” meddai Dr. Williams. “Ond mae’r sefyllfa’n fwy cymhleth mewn gwirionedd, ac mae’r math o ffermio yn gwneud gwahaniaeth mawr.

 

“Mae amrywiaeth anferth o ran sut y mae anifeiliaid yn cael eu cadw ar draws y byd, gydag effaith amgylcheddol cynhyrchu cig oen a chig eidion yng Nghymru yn is nag y mae pobl yn ei sylweddoli o bosib.

 

“Hefyd, mae 80% o dir amaethyddol Cymru yn cael ei ystyried yn dir llai ffafriol, sydd ddim yn addas ar gyfer tyfu cnydau. Gellir dadlau mai cynhyrchu cig oen ac eidion mewn dull modern yw’r ffordd mwyaf cynaliadwy o gynhyrchu bwyd o’r tir yma.

 

“Yn ôl gwaith ymchwil manwl ym Mhrifysgol Bangor a llefydd eraill mae yna systemau effeithlon iawn i gael yng Nghymru – ymhlith y gorau yn y byd. Yn allweddol, mae’r gwaith hefyd wedi adnabod yr hyn a ellid ei wneud i wella hyn ymhellach. O bosib, byddai lleihau cynhyrchiant yma ac yn hytrach prynu bwydydd wedi eu mewnforio o lefydd eraill yn llawer mwy niweidiol i’r amgylchedd.”

 

Cynhadledd HCC yw’r prif ddigwyddiad blynyddol ar gyfer diwydiant cig coch Cymru, sy’n ddiwydiant sy’n werth £680 miliwn y flwyddyn, ac mae’n rhad ac am ddim i’w fynychu.

 

Ar safle y Sioe Fawr

 

Eleni, cynhelir y gynhadledd yng Nghanolfan yr Aelodau ar Faes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd, gyda chofrestru yn cychwyn am 2.30 pm, cyfle i holi aelodau Bwrdd HCC am 3.15 a’r cyflwyniadau ffurfiol yn cychwyn am 4. Bydd anerchiad gan Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig, a thrafodaeth bwysig ar Brexit, wedi ei arwain gan ohebydd ITV Cymru Carole Green, fydd yn cynnwys cyfraniadau gan Yr Athro Brian Revell (Prifysgol Harper Adams), Tim Render (Llywodraeth Cymru) a Gwyn Howells (HCC).