Archdderwydd newydd yn cael ei gyhoeddi

Cyhoeddodd Gorsedd y Beirdd mai Geraint Lloyd Owen fydd yn cymryd yr awenau fel yr Archdderwydd nesaf yn Eisteddfod 2016.

 

Yn wreiddiol o Sarnau, Penllyn, dechreuodd Geraint Lloyd Owen ei yrfa fel athro ym Machynlleth ac yna bu’n dysgu mewn amryw o ysgolion cyn ymddeol yn gynnar i redeg Siop y Pentan yng Nghaernarfon.  Bellach, mae’n Bennaeth Cyhoeddi yng Ngwasg y Bwthyn.

 

Yn frawd i’r diweddar Gerallt Lloyd Owen a fu farw union flwyddyn yn ol, enillodd Geraint y Goron yn Eisteddfod Wrecsam a’r Fro, 2011 am ddilyniant o gerddi, Gwythiennau, a dywedodd y beirniad, Gwyn Thomas, wrth draddodi’r feirniadaeth bod y cerddi hyn “... yn rymus iawn, yn fedrus iawn, yn eglur ac yn dra diddorol.”

 

Colli Elliw

 

Wrth dderbyn yr anrhydedd, dywedodd Geraint Lloyd Owen, “Mae hyn yn destun balchder i mi a’r teulu, a daw yn ystod y cyfnod ar ôl i ni golli Elliw yn ferch 40 oed.  Gwn y byddai hi’n ymfalchïo yn y cyhoeddiad yma heddiw.  Bu hi’n ran mawr o’r penderfyniad i gynnig fy enw, a gwn y byddai’n dweud wrthyf am fynd amdani ac am fwynhau’r profiad pe yn llwyddiannus.  Bu presenoldeb Elliw ar ôl ei cholli yn ganolog i’r penderfyniad, a bydd am byth yn parhau’n rhan fawr o bopeth yr ydym yn ei wneud.”

 

Seremoni olaf Christine

 

Bydd Geraint yn cael ei gyflwyno yn ystod Seremoni’r Cadeirio, brynhawn Gwener 7 Awst yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau.  Dyma fydd seremoni olaf yr Archdderwydd presennol, Christine, a bydd yr Archdderwydd newydd yn arwain ei seremoni gyntaf adeg Cyhoeddi Eisteddfod 2017 a gynhelir ym Môn yn ystod haf 2016.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net