Archfarchnadoedd yn ymuno i hyrwyddo cig Cymru yn ystod Wythnos Caru Cig Oen

23/08/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Ymgyrch Hybu Cig Cymru wedi cyhoeddi bod nifer o fanwerthwyr a chyfanwerthwyr mwyaf Prydain am gymryd rhan mewn gweithgareddau i hyrwyddo Cig Oen Cymru PGI dros yr wythnosau nesaf, fel rhan o ddathliad Wythnos Caru Cig Oen’ ddechrau Medi.

Gyda dros 80% o werthiannau cig ffres ym marchnad Prydain yn digwydd trwy’r manwerthwyr mawr, mae corff hyrwyddo cig coch Cymru wedi cysylltu â chadwyni archfarchnad er mwyn sicrhau bod cymaint o ddefnyddwyr â phosibl yn cael eu cyrraedd trwy amrywiaeth o hyrwyddiadau.

 

Bydd dau o’r manwerthwyr mwyaf yn cynnwys straeon a ryseitiau ar Gig Oen Cymru yn eu cylchgronau ledled y DU, gydag un hefyd yn hyrwyddo cystadleuaeth lle gall defnyddwyr ennill gwyliau ym Mannau Brycheiniog.

 

Bydd manwerthwyr eraill yn defnyddio marchnata pwynt-gwerthu gan gynnwys brandio ar y silff a thaflenni ryseitiau.

 

Bydd theatr goginio symudol HCC hefyd yn teithio o amgylch pedair siop yn Lloegr un yng Nghymru yn ystod yr wythnos gyntaf ym mis Medi, gyda dyddiadau pellach tua diwedd y mis, er mwyn rhoi cyfle i ddefnyddwyr flasu Cig Oen Cymru drostynt eu hunain.

 

Mae Oen Cymru ar gael yng nghanghennau o Aldi, Asda, Booker, Co-op, Costco, Lidl, M&S, Morrisons, Sainsbury’s, Tesco, Waitrose a llawer o fanwerthwyr eraill.

 

Mae HCC hefyd yn cefnogi cigyddion annibynnol, sy'n rhan hanfodol o welededd cig coch Cymru yng nghanol trefi, i fod yn rhan o Wythnos Caru Cig Oen trwy ryseitiau newydd a deunyddiau pwynt gwerthu eraill.

 

Marchnad hanfodol

 

Dywedodd Rhys Llywelyn, Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, “Mae marchnad Prydain yn hanfodol i Gig Oen Cymru, ac mae hyd yn oed yn fwy felly gyda Brexit yn achosi ansicrwydd o ran allforion. Felly, rydym yn ymgysylltu’n rheolaidd â’r holl fanwerthwyr mawr i gynnig help gyda hyrwyddiadau, yn ogystal â chigyddion annibynnol. Rydyn ni wrth ein bodd gyda’r ymateb eleni, ac rydym yn falch y bydd hysbysebu Cig Oen Cymru yn cyrraedd cymaint o ddefnyddwyr o amgylch Wythnos Caru Cig Oen a thrwy gydol yr hydref.”

 

“Ochr yn ochr â'n gweithgaredd gyda manwerthwyr a chyfanwerthwyr, byddwn hefyd yn cynyddu ein hysbysebion i’r cyhoedd,” ychwanegodd Rhys. “Eleni bydd buddsoddiad digynsail mewn hyrwyddo ar-lein ym marchnad y DU, sy’n cynnig gwerth da am arian ac yn ein galluogi i dargedu negeseuon at grwpiau o ddefnyddwyr sydd fwyaf tebygol o fod â diddordeb mewn Cig Oen Cymru.”