Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4 cofnodion | Tudalen 1 o 1

S4C wedi glanio ar wasanaeth YouView

31/01/2014
Categori: Ar-lein, Celfyddydau, Newyddion

Mae S4C nawr ar gael ar YouView; gwasanaeth teledu ar alw.
 
O heddiw ymlaen (30/01/2014), bydd holl gynnwys Sianel genedlaethol Cymru ar gael ar YouView, gan ganiatáu i gwsmeriaid ar draws y DU wylio rhaglenni S4C ar-alw am hyd at 35 diwrnod ar ôl y darllediad gwreiddiol.
 
Mae YouView yn wasanaeth teledu ar-alw gyda dros 70 o sianeli teledu a radio digidol byw sydd ar gael am ddim. Mae'n cyfuno gwasanaethau gwylio nôl fel BBC iPlayer, ITV Player, 4oD a Demand 5 yn ogystal â llyfrgell o raglenni teledu, ffilmiau a radio sydd ar gael i'w gwylio ar-alw.
 
Mae cwsmeriaid YouView yng Nghymru eisoes yn gallu gwylio rhaglenni S4C yn fyw, ond o heddiw ...

darllenwch mwy

Swyddi'n mynd yn Media Wales

29/01/2014
Categori: Ar-lein, Newyddion

Swyddi'n mynd yn Media Wales


Ni fydd swyddi newyddiadurol yn cael eu colli

Mae'r grŵp papur newydd mwyaf yng Nghymru wedi cyhoeddi y bydd yn cau tair cangen, fydd yn arwain at bum swydd yn cael eu colli.
 
Cafodd staff Media Wales glywed heddiw y bydd y swyddfeydd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Phontypridd yn cau.
 
Mae'r swyddfeydd yn cael eu defnyddio gan newyddiadurwyr sy'n gweithio ar bapurau lleol fel y Glamorgan Gazette, Merthyr Express, Pontypridd Observer, Rhondda Leader a'r Cynon Valley Leader.
 
Yn ôl Undeb Cenedlaethol y Newyddiadurwyr (NUJ), swyddi marchnata a gweinyddol fydd yn mynd yn hytrach na rhai newyddiadurol.
 
Bydd y newyddiadurwyr yn cael cynnig symud i Gaerdydd neu weithio o'u cartrefi.
 
Dyw ...

darllenwch mwy

Cytundeb canolog i Warburton

25/01/2014
Categori: Chwaraeon

Cytundeb canolog i Warburton


Warburton yw'r cyntaf i arwyddo cytundeb canolog - bydd yn cael chwarae i'r Gleision heb i'r rhanbar

Sam Warburton yw'r chwaraewr cyntaf o Gymru i arwyddo cytundeb canolog newydd gydag Undeb Rygbi Cymru.
 
Fe fydd Warburton yn parhau i chwarae i'r Gleision o dan amodau'r cytundeb newydd sy'n torri tir newydd i rygbi Cymru mewn cyfnod cythryblus i'r gamp.
 
Dywedodd Undeb Rygbi Cymru bod y cytundeb yn lansiad o drefniant newydd i gadw chwaraewyr allweddol yn chwarae gyda rhanbarthau Cymru
 
Yn ôl y trefniant fe fydd Warburton yn cael ei rhyddhau i chwarae i'r Gleision pan nad yw ar ddyletswydd gyda Chymru, a hynny heb gost o gwbl i'r Gleision.
 
Mae'r cytundeb hefyd yn sicrhau y bydd ar gael i'r tîm cenedlaethol, ond nid yw'n sicrhau lle yn y tîm ...

darllenwch mwy

Llond Llwyaid o Serch ar Wyliau’r Saint

23/01/2014
Categori: Celfyddydau

Mae Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi comisiynu crefftwr lleol i atgynhyrchu enghreifftiau o lwyau caru o’r casgliad cenedlaethol fydd ar werth yn eu siop ar gyfer Dyddiau Santes Dwynwen a Ffolant.
 
Mae’n debygol i’r llwy garu ddatblygu o’r llwy gawl. Lluniwyd llwyau caru’n fwy gofalus, ac fe’u rhoddwyd yn anrhegion fel arwydd o serch y cerfiwr.  Rhaid bod yn fedrus i wneud llwyau caru – nid yn unig oherwydd y patrymau a’r manylion cymhleth, ond gan fod rhaid eu gwneud o un darn o bren. Mae’n grefftwaith pur gan na ddefnyddir glud na hoelion.
 
Mae casgliad mawr o lwyau caru o bob lliw a llun yn Sain Ffagan. Mae&r ...

darllenwch mwy