Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 187 cofnodion | Tudalen 19 o 19

Protest y Meirw Byw yn erbyn Wylfa-shima

03/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Bu'r meirw byw yn crwydo strydoedd Caernarfon heddiw (Dydd Gwener, Hydref 31ain) mewn protest yn erbyn cwmni Horizon Nuclear sydd eisiau adeiladu adweithydd niwclear newydd yn y Wylfa.
 
Mae'r cwmni wrthi'n cynnal cyfres o gyfarfodydd fel rhan o ymgynghoriad cymunedol am yr atomfa newydd, ac heddiw aeth criw o aelodau Cymdeithas yr Iaith i'r cyfarfod yng Ngwesty’r Celtic Royal Caernarfon wedi gwisgo fel Meirw Byw (Zombies) er mwyn amlygu peryglon ynni niwclear i ddyfodol cymunedau'r gogledd orllewin, a'r peryglon i ddyfodol y Gymraeg fel iaith hyfyw gymunedol.
 
Yn ddiweddar, fe aeth aelod o Gymdeithas yr Iaith ar ddirprwyaeth i Siapan, er mwyn gweld beth yn union ydoedd ...

darllenwch mwy

Drama gomedi newydd S4C yn adlewyrchu...

03/11/2014
Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae pentrefi fel hyn yn marw mas ar hyd a lled Cymru bob blwyddyn…"
 
Drama gomedi newydd S4C yn adlewyrchu pryder am ddyfodol cymunedau gwledig Cymru
 
Bydd y bryder am ddyfodol cymunedau gwledig yn cael ei adlewyrchu mewn cyfres newydd ym mis Tachwedd ar S4C.
 
Er mai drama-gomedi yw Cara Fi, mae tinc difrifol tu ôl i'r ysgafnder yn ôl comisiynydd y gyfres.
 
Bydd Cara Fi yn dilyn hynt a helynt trigolion Tretarw, pentref dychmygol yng ngorllewin Cymru, ble mae'r merched yn brin a'r dynion yn ysu am gariad.
 
Mewn ymdrech i achub y pentref, mae landledi'r dafarn leol yn penderfynu hysbysebu dynion sengl Tretarw ar gartonau llaeth, a bob ...

darllenwch mwy

Gobaith am goleg milfeddygon newydd y...

02/11/2014
Categori: Iechyd, Newyddion

Gobaith am goleg milfeddygon newydd yn Aberystwyth?


Mae'r milfeddyg Gwen Rees yn gobeithio y bydd ysgol filfeddygol newydd yn dod i Aberystwyth

Mae'n bosib y bydd Prifysgol Aberystwyth yn ystyried cynlluniau i sefydlu ysgol milfeddygaeth gyntaf Cymru.
 
Nid oes unrhyw sefydliad yng Nghymru yn cynnig cwrs sy'n gydnabyddedig gan Goleg Brenhinol y Milfeddygon ac mae'r cyrsiau agosaf ym Mryste neu Lerpwl.
 
O 2015 ymlaen, bydd gradd bio-wyddorau milfeddygol o Aberystwyth yn caniatáu i raddedigion gael swyddi sy'n gysylltiedig â milfeddygaeth, ond ddim i gynnal llawdriniaethau ar anifeiliaid.
 
Mae'r brifysgol yn gobeithio y bydd yn "paratoi'r ffordd" ar gyfer y datblygiad posib o allu cynnig gradd filfeddygol yn y dyfodol.
 
Gallai'r cwrs newydd arwain at swyddi fel diagnostegwyr labordy milfeddy ...

darllenwch mwy

Kirsty Williams: Angen cydweithio dro...

02/11/2014
Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Kirsty Williams: Angen cydweithio dros iechyd


Mae Kirsty Williams wedi dweud "na ddylai gwleidyddion ddefnyddio'r GIG fel gêm bêl-droed wleidyddol

Mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru wedi dweud bod angen i wleidyddion Cymru a'r DU gydweithio, i sicrhau nad yw'r ffin rhwng Cymru a Lloegr yn dod yn "rhwystr diangen" i bobl sy'n ceisio derbyn iechyd.
Mae Kirsty Williams, sy'n cynrychioli etholaeth Brycheiniog a Sir Faesyfed ar y ffin â Lloegr, yn dweud bod angen i wleidyddion ddilyn esiampl y byrddau iechyd bob ochr i Glawdd Offa.
Daw'r rhybudd wedi i Ymddiriedolaeth GIG Dyffryn Gwy, sy'n darparu gofal ar gyfer 40,000 o gleifion o Gymru bob blwyddyn, gael ei roi mewn mesurau arbennig yn dilyn archwiliad gan y Comisiwn Safon Gofal.
Mae Ms Williams yn credu bod yr adroddiad yn bryderus, ond mae hi'n dweud bod angen ...

darllenwch mwy

Gwobr nofel Gymraeg orau i Un Nos Ola...

02/11/2014
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Gwobr nofel Gymraeg orau i Un Nos Ola Leuad


Dywed rhai mai Un Nos Ola' Leuad oedd gwir hunangofiant Caradog Prichard

Mae'r nofel Un Nos Ola Leuad gan Caradog Prichard wedi ei wobrwyo fel y 'Nofel Gymraeg Orau' gan feirniaid y Wales Arts Review.
Cafodd y nofel ei dewis ar ol i 1,400 o ddarllenwyr y Wales Arts Review bleidleisio ar restr fer gafodd ei dewis gan banel o arbenigwyr llenyddol.

Cafodd y wobr ei chyflwyno i ferch yr awdur, Mari Prichard.

Dywedodd Uwch Olygydd y Wales Arts Review, Gary Raymond: "Mae Un Nos Ola Leuad yn llawn haeddiannol o'r wobr.
 
"Yn arbennig, rydym wedi ein boddhau i'r nofel ddod i frig yr arolwg barn gan ei fod yn dangos bod nifer sylweddol o ymwelwyr i'n gwefan yn ddarllenwyr llenyddiaeth Gymraeg, yn ogystal â'n cynnwys llenyddol Saesneg."

Dywedodd yr a ...

darllenwch mwy

Dydd Sul disglair' ar S4C wrth i Clwb...

02/11/2014
Categori: Chwaraeon, Newyddion

Bydd S4C yn darlledu gêm rownd gyntaf Cwpan yr FA rhwng Wrecsam a Woking yn fyw ac yn ecsgliwsif ar y sianel ddydd Sul 9 Tachwedd fel rhan o becyn prynhawn o bêl-droed pwerus.
 
Bydd y sioe chwaraeon brynhawn Sul Clwb ar y Cae Ras Wrecsam ar gyfer y gêm gyfan, gyda'r gic gyntaf am 2.00pm a’r rhaglen yn dechrau am 1.50pm.
 
Bydd tîm Sgorio hefyd yn darlledu gem Cei Connah v Prestatyn o Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports a chwaraeir yn gynt yn y dydd yn gyfan am 4.00pm.
 
Tîm rhaglen Sgorio fydd yn gyfrifol am ddarllediad gêm Wrecsam a fydd yn cael ei dangos yn fyw ar yr un pryd ar wefan S4C - s4c.co.uk - sydd ar gael ar-lein ledl ...

darllenwch mwy

Arwydd Gaeleg yn lle un Cymraeg mewn ...

02/11/2014
Categori: Iaith, Newyddion

Arwydd Gaeleg yn lle un Cymraeg mewn siop yn Abertawe


Cafodd yr arwydd ei osod y tu allan i archfarchnad Asda yn Nhreforys

Mae archfarchnad wedi gaddo tynnu arwydd ddwyieithog i lawr o siop yn Abertawe, gan ei fod yn cynnwys gair mewn Gaeleg yn hytrach na'r Gymraeg.
Mae Asda wedi gaddo cywiro'r arwydd, gan ddweud: "Diolch i'r siopwr craff wnaeth sylwi ar y camgymeriad. Bydd arwyddion newydd yn cael eu gosod yn fuan."
Daw'r camgymeriad ddyddiau ar ôl i archfarchnad yn Aberystwyth ymddiheuro am arwydd Cymraeg ar beiriant arian oedd yn cynnig "codiad am ddim".
 
Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw
Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net